Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

Με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση της κας Κασιμάτη και την αναφορά της στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη δημοσιεύουμε απόσπασμα από το λόγο του στην Πνύκα.

Παιδιά μου!

Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να

 » Διαβάστε περισσότερα