Οι Eρευνητικές Εργασίες(project) θεσμοθετούνται από το Σεπτέμβριο του 2011 ως μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου. Οι εργασίες είναι συνδεδεμένες με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση και τον διδακτικό προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών. Οι μαθητές συνεργάζονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και επιλογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διάφορους τρόπους τη νέα σχολική γνώση μέσα από διάφορα ερωτήματα και πειραματισμούς.

Θα πραγματοποιούνται τέσσερις ερευνητικές εργασίες κάθε τετράμηνο.

Μία από αυτές σε αυτό το τετράμηνο ασχολείται με το θέμα: «Νερό: ανεξάντλητος φυσικός πόρος ή αγαθό υπό εξάλειψη;»

Καθοδηγητής και συνεργάτης η εκπαιδευτικός:

κα.Μαγγανά Μαρία (Χημικός Μηχανικός)

Τα παιδιά που επέλεξαν την παραπάνω ερευνητική εργασία θα βρουν πληροφορίες και θα ενημερωθούν σχετικά με :

– τον κύκλο του νερού,

– τις ιδιότητές του,

– τις διάφορες  χρήσεις του,

– τις ποσότητες  νερού και την κατανομή τους σε παγκόσμιο επίπεδο,

– το πρόβλημα της λειψυδρίας,

– τη ρύπανση του νερού,

– τη σημασία του νερού στον ανθρώπινο πολιτισμό.