Εκδρομές

Aποζημίωση των σχολικών εκδρομών που δεν πραγματοποιήθηκαν

Στο άρθρο 70 του ΦΕΚ 84  γίνεται αναφορά στις αποζημιώσεις που αφορούν στις σχολικές εκδρομές.

 Λήψη αρχείου