ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2020
  1 2 3 4 5
Α1 ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΦΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΟΥΣΙΜΗ
           
Α2 ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΦΡΟΝΗ ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΤΑ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ
           
Α3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΟΥΣΙΜΗΣ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΧΥΤΑ ΓΙΩΤΑ
           
Α4 ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΤΑ ΚΕΝΟ ΦΡΟΝΗ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ
           
Β1 ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ   ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
           
Β2 ΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΙΖΑΡΗΣ
           
Β3 ΤΟΥΣΙΜΗ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ   ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ ΦΡΟΝΗ
           
ΒΘ1     ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ    
           
ΒΘ2     ΠΟΛΑΚΗΣ    
           
ΒΑΣ     ΚΕΝΟ  
           
Γ1       ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
           
Γ2       ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ
           
Γ3       ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ
           
ΓΑΣ1 ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ    
           
ΓΑΣ2 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ    
           
ΓΘ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ ΠΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥΣΙΜΗ    
           
ΓΥ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΠΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥΣΙΜΗ    
           
ΓΟΙΚ ΧΥΤΑ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ ΧΥΤΑ