Σκοπός αυτού του project είναι να ερευνήσουμε με επιστημονικό τρόπο τις τοπικές μας τεχνικές παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, όπως είναι η φέτα και το γιαούρτι. Πειράματα και έρευνες διεξάγονται συνέχεια σε παγκόσμια κλίμακα, με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η παραγωγή των προϊόντων που εξετάζουμε παίζει τον σημαντικότερο οικονομικό ρόλο, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρη την ‘Ηπειρο. Συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση που χρειάζεται αυτές τις στιγμές ο τόπος μας και η χώρα μας, αλλά και κοινωνικά, αφού ένα σημαντικό ποσοστό του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας εργάζεται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα αυτής της παραγωγικής αλυσίδας. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι οι ανθρώπινοι πόροι ενός κράτους και όχι το κεφάλαιό του ή οι φυσικοί του πόροι, που τελικά χαρακτηρίζουν τη φύση και το ρυθμό της οικονομικής και κοινωνικής του προόδου. Στόχος λοιπόν του project είναι η διάδοση και κατανόηση γνώσεων στους μαθητές μας. Η γνώση είναι η πιο ισχυρή μηχανή παραγωγής.

Ετικέτες: ,