Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του πολιτιστικού προγράμματος για την ιστορία του Δήμου Ζίτσας ,  παρουσιάζοντας τον παλιό “Καλλικρατικό ” Δήμο Μολοσσών. Οι συλλογή των πληροφοριών έγινε από τους μαθητές:

Κάσσος Αντώνης, Καλόγηρος Θάνος, Κατσουλίδης Γιώργος, Ζούγκης Βασίλης.

Ολοκληρωμένο  το υλικό του προγράμματος μπορείτε να το βρείτε στα Αφιερώματα.

Για την συλλογή των  πληροφοριών εργάστηκαν οι μαθητές του Αι του Λυκείου Ελεούσας, που με την καθοδήγηση και συμπαράσταση της φιλολόγου Ελένογλου Ελένης προσπάθησαν να αναδείξουν και να συνθέσουν ένα σημαντικό κομμάτι από την ιστορία του τόπου τους.

Σίγουρα η καταγραφή του συγκεκριμένου υλικού δεν είναι πλήρης, απλά αποτέλεσε ένευσμα και εφαλτήριο για μια  διεξοδικότερη και αναλυτικότερη έρευνα των ιστορικών πηγών για την ονοματολογία και ιστορία των χωριών του Δήμου Ζίτσας..

Αρχικός μας στόχος ήταν αφενός  η ευαισθητοποίηση των μαθητών για  την ιστορία του τόπου τους και αφετέρου η δημιουργία ενός χρηστικού αρχείου ιστορικών πηγών για το Δήμο Ζίτσας, που ευελπιστούμε στην πορεία να εμπλουτιστεί και να αποτελέσει περαιτέρω πεδίο έρευνας και συγκέντρωσης υλικού.

Πατήστε εδώ!