Ανακοινώσεις

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για Στρατιωτικές Σχολές