Εκπαιδευτικοί

Χατζιδάκης Εμμανουήλ (ΠΕ01)- Θεολόγος

Θεοδώρου Γεώργιος (ΠΕ02)- Φιλόλογος

Τζανουδάκη Βασιλική (ΠΕ02)- Φιλόλογος

Παπαδοπούλου Βασιλική (ΠΕ02)- Φιλόλογος

Ψυχάρης Θεόδωρος (ΠΕ03)- Μαθηματικών

Λάμπρου Σταυρούλα (ΠΕ03)- Μαθηματικών

Κοτρόζου Αικατερίνη (ΠΕ04.01)- Φυσικών επιστημών (Φυσική- Διευθύντρια))

Νόβας Γεώργιος (ΠΕ04.02)- Φυσικών επιστημών (Χημεία)

Κωνστάντιος Ιωάννης (ΠΕ04.04)- Φυσικών επιστημών (Βιολογία)

Κοκκινίδου Αργυρώ (ΠΕ05)- Γαλλικής Φιλολογίας

Κάραλη Ελένη (ΠΕ06)- Αγγλικής Φιλολογίας

Παπαοικονόμου Γεώργιος (ΠΕ11)- Φυσικής Αγωγής

Μπεγάκης Παναγιώτης (ΠΕ80)- Οικονομολόγος

Δρακοπούλου Αικατερίνη- Κων/να (ΠΕ86)- Πληροφορικής