2020-2021

Συμμετοχή του σχολείου μας στο διαγωνισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Το Αποτύπωμα του 1821 στον τόπο σας»

Το παρόν βίντεο είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής του Γενικού Λυκείου Αυλωναρίου Ευβοίας στο διαγωνισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Το Αποτύπωμα του 1821 στον τόπο σας». Στο βίντεο αυτό υπάρχει αναφορά στην Ιστορία της Εύβοιας, και ειδικά της Χαλκίδας, από αρχαιοτάτων χρόνων. Κατόπιν με αφορμή τις ονομασίες οδών της Χαλκίδας δίνονται βιογραφικά και ιστορικά στοιχεία των ηρώων της Εύβοιας του 1821, ενώ επίσης παρουσιάζονται και περιγράφονται κάποια σημαντικά μνημεία της Χαλκίδας από την περίοδο της Τουρκοκρατίας.