Αιτιολόγηση μη κατάθεσης βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου, για τα γαλλόφωνα τμήματα του ΓΕΛ και 1ου Γ/σίου Ν. Μουδανιών

 

  Αγαπητοί γονείς 

Αποτέλεσμα εικόνας για drapeau grec et français

Είμαι χαρούμενη διότι, έστω και έτσι μου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως κύριο στόχο να διατηρηθεί η επαφή των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές μας κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κάτι στο οποίο έχουμε ανταπεξέλθει, διότι είμαστε εκπαιδευτικοί, γνωρίζουμε τη δουλειά μας και κάτω από αντίξοες συνθήκες πάντα μπορούμε, αξιοπρεπώς και με κατάθεση ψυχής, να τη φέρουμε εις πέρας, χωρίς στήριξη από το Υπουργείο, ούτε καν στα αυτονόητα.

  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δε μπορεί να ικανοποιήσει και να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα, έτσι πρεσβεύουμε ό,τι η διά ζώσης εκπαίδευση, είναι αναντικατάστατη.

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας, όπως και των επιπτώσεων στον ψυχισμό των παιδιών εξαιτίας του εγκλεισμού,  θα προκύψει τα επόμενα χρόνια, κατ’ εμέ.

Πέραν των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές μαθήτριες/μαθητές και των ανισοτήτων που -κατά κοινή παραδοχή- επέτεινε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρώ ότι είναι,  εκ των πραγμάτων αδύνατον, σ’ αυτό το πλαίσιο λειτουργίας να διασφαλιστούν ελεγχόμενες συνθήκες διεξαγωγής των εξεταστικών δοκιμασιών.

   Είναι, επομένως, ορατός ο κίνδυνος:

 α) να απαξιωθεί στα μάτια των παιδιών και των οικογενειών τους η αξιολογική διαδικασία

 β) να μη σχηματιστεί ικανοποιητική εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον των μαθητών των τμημάτων.

Εξυπακούεται ό,τι θα συνεχίσω να αξιοποιώ κάθε αξιολογικό εργαλείο που έχω στη διάθεσή μου, ανατροφοδότηση των ιστολογίων μου,

 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  του ΠΣΔ, https://blogs.sch.gr/liachat/

Μαθήματα της Α’ Λυκείου

Μαθήματα της Β’ Λυκείου

γαλλικά 1ης Γυμνασίου

γαλλικά 2ας Γυμνασίου

γαλλικά 3ης Γυμνασίου

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  το προσωπικό ιστολόγιό μου https://liagallika.blogspot.com/

À table !

histoire / ιστορία

προφορικές ερωτήσεις, ατομικές και συλλογικές εργασίες.

Όμως, η προσπάθεια εξασφάλισης της μαθησιακής εγρήγορσης των μαθητών/μαθητριών μου, δε μπορεί να ταυτίζεται με την «επίσημη» αξιολόγησή τους μέσω αυτών των διαδικασιών.

Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να επιβραβεύσουμε, να στηρίξουμε τους μαθητές μας και φυσικά ένα εργαλείο είναι και ο βαθμός στο Β’ Τετράμηνο.

Για τους λόγους αυτούς, παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και λειτουργώντας πρώτα και κύρια σαν παιδαγωγός, αποφάσισα να αξιοποιήσω τη δυνατότητα, να δοθεί μία βαθμολογία για τα δύο τετράμηνα στο επόμενο τετράμηνο, με ανοιχτά σχολεία.

Η επικοινωνία μαζί σας για την επίδοση των παιδιών μας, θα με ικανοποιούσε ιδιαίτερα , με ραντεβού

στο mail μου,liahtz@yahoo.gr,

 

για τις ημέρες Τρίτη, 11:35 π.μ. – 12:25 μ.μ. και Πέμπτη 8:00π.μ. – 9:00π.μ.

στην ηλεκτρονική μου τάξη,

https://minedu-secondary2.webex.com/webappng/sites/minedu-secondary2/dashboard/pmr/liachat

Με εκτίμηση

                                                                                        Χατζοπούλου Ευαγγελία ΠΕ05

                                                                         καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας των παιδιών μας

 

Ακολουθεί το κείμενο

Αιτιολόγησης μη κατάθεσης βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

 

α) Ο χρόνος κατά τον οποίο το σχολείο λειτούργησε δια ζώσης ήταν λιγότερος από δύο μήνες.

 

β)Τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αρκετοί μαθητές του σχολείου μας είτε αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν για αντικειμενικούς λόγους ή η συμμετοχή τους γίνεται με ελλιπή τρόπο και εξοπλισμό, γεγονός που βάζει εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

 

γ) Ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης δεν διασφαλίζει κατά κανέναν τρόπο την καθολικότητα στη συμμετοχή, η οποία καθορίζεται από τις συνολικές συνθήκες ζωής των μαθητών στο σπίτι τους.

 

δ) Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει και να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα.

 

ε) Το ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της τηλεκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν γραπτές δοκιμασίες εξ αποστάσεως και ούτε να σχηματιστεί ικανοποιητική εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον των μαθητών του τμήματος.

 

Στ) ) Ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4610/2019   αρθ.103 παρ. 1, 4,7, ΥΑ 3245/Δ2 ΦΕΚ 47/ 13-1-2021, Π.Δ 126/2016 άρθρο 12), μπορούμε να μεταφέρουμε τα διαγωνίσματα του 1ου Τετραμήνου στο 2ο Τετράμηνο και να μην καταθέσουμε βαθμολογία, με αιτιολογημένο σημείωμά μας, ενεργώντας με γνώμονα την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη που φέρουμε απέναντι σε όλα τα παιδιά

 

Δεν κατατίθεται βαθμολογία Α΄ τετραμήνου για τα γαλλόφωνα τμήματα του ΓΕΛ Ν. Μουδανιών.

 

 

 

 

 

 

Commémoration le 30 janvier – DES TROIS STS HIÉRARQUES

(selon le calendrier grec-orthodoxe)
 
SYNAXE DES TROIS STS HIÉRARQUES : 
BASILE LE GRAND, GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN ET JEAN CHRYSOSTOME

 

Synaxis of the Three Hierarchs   2

Των Τριών Ιεραρχών: Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου
CLIQUEZ

Les Trois Hiérarques /  οι Τρεις Ιεράρχες

 γαλλικά 1ης Γυμνασίου 

Αποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeau

 

Le blog fête son 5anni ! Το τρίτο ιστολόγιό μου γαλλικά 1ης Γυμνασίου 

 

Voilà, 5 ans déjà que je partage mes leçons avec vous .

Pour vous remercier de vos petits mots qui font vivre ce blog, je vous propose de souffler les 5 bougies de mon blog ensemble.
Déjà 5 ans que j’ai commencé à entretenir ce petit bout de toile. Les débuts ont été très chaotiques je dois dire, certainement le temps de trouver mon style de rédaction, de blogueuse =).
C’est mon troisième blog que j’arrive à tenir et c’est un peu grâce à vous, grâce à vos visites, vos encouragements.
 
Voilà 5 ans donc un petit bilan se pose :
–  327 messages que je vous ai partagé !
–  j’ai eu  1.506.365 de pages vues !!!
 
Και κάπως έτσι, χωρίς να το …πολυκαταλάβω στις 27/1/2016 μετακομίσαμε :  

ΤΕΤΆΡΤΗ, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016 : LA CRÉATION DU BLOG Bienvenue au blog de français !ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ,

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

http://liagallika.blogspot.gr/ΘΕΩΡΗΣΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΟΥΜΕ.

 

 ÃŽÂ‘ποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeau

Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité

Holocauste: l'histoire meconnue des Juifs refugies a Shanghai

 

Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς

 

27 janvier «La France a retenu la date du 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, pour cette journée de la mémoire 27 Ιανουαρίου Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε στις 2 Νοεμβρίου 2005 να ανακηρύξει την 27η Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή στις 27 Ιανουαρίου 1945 τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς – Μπίρκεναου στην Πολωνία.

Porajmos: Si quelqu’un s’inquiète de notre absence,dites-lui… Ρομά Οι Ρομά (στον ενικό αριθμό Ρομ), γνωστοί και ως Τσιγγάνοι, Ατσίγγανοι, Αθίγγανοι, Κατσίβελοι, Σίντηδες ή Γύφτοι, είναι ένας κατά βάση νομαδικός λαός με ινδική καταγωγή. Ποράιμος: Ο Αφανισμός των Τσιγγάνων

C’est quoi, l’Holocauste ?Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité

27η Ιανουαρίου «Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος»

Εγκύκλιος: Εκδηλώσεις στα σχολεία για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

http://www.fresh-education.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-2/

 

 

 

 

Mon 3e blog fête sa 1.500.000e visite !

Mon 3e blog fête sa 1.500.000e visite !

sur mon blog   γαλλικά 1ης Γυμνασίου

Αποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeau

Pour ces  1.500.0000 visites, je voudrais vous dire…

                                      Merci, vous êtes dans mon coeur.


                                          Αποτέλεσμα εικόνας για liagallika fleurs
Αποτέλεσμα εικόνας για gif cadeauΑποτέλεσμα εικόνας για gif cadeau

   

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ – 5.000.000 visites!

 

Plus de 5.000.000 visites sur mon blog …Merci!

Salut tout le monde, aujourd’hui je voulais vous dire merci pour les 5.000.000 vues sur mon blog!

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  

https://liagallika.blogspot.com/2021/01/plus-de-5000000-visites-sur-mon.html

 

J’ai franchi ce seuil!

 

Quelques lignes pour vous remercier

Merci pour ces 5 millions de visites cumulées depuis 7 ans maintenant. (Le blog fête son anniversaire le 22 mars)

Mais, si j’en suis là, c’est grâce à vous tous qui venez régulièrement visiter mon blog.

Un grand merci à tous mes lecteurs !!!

 

 

 

 

 

Très bonne année 2021!

Prenez ce dont vous avez besoin ! ♥♫¸.•°*”*°♫♬ ♪♪ Amour, espoir, compréhension, paix, liberté… et musique .•°*”*°♫♬ ♪♪♥♫

je choisirais les mots les plus simples et même si ces mots ne sont sans originalité ils sont sincères et affectueux.

 

C’est sympa de vous retrouver ici !

J’en profite donc pour vous souhaiter une très bonne année 2021!

Επιστρέφοντας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, εύχομαι σε όλους, τέλεια υγεία, αισιοδοξία και το 21, να είναι η χρονιά εκπλήρωσης όλων των επιθυμιών μας!

Βλέπουμε μπροστά και προχωράμε δυνατά, ενωμένοι με μεγαλύτερη δύναμη, αφήνοντας πίσω, όσο μπορούμε, τα δύσκολα και άσχημα της προηγούμενης χρονιάς! Πάμε για μια επόμενη, τέλεια χρονιά!

Οι γειτονιές του Παρισιού αυτό τον καιρό, δεν είναι όπως θα περίμενες.  Τα πράγματα είναι διαφορετικά! Διάβασε περισσότερα…

https://liagallika.blogspot.com/2021/01/tres-bonne-annee-2021.html

 

 

Μας λείπετε! Vous nous manquez! Joyeux Noël!!!  

Μας λείπετε! Vous nous manquez! 

Η αντίδραση των αγαπημένων μας παιδιών από το ΓΕΛ Ν. Μουδανιών, για τις 46 μέρες εγκλεισμού, στα ελληνικά!!!

Le blog sera fermé! Vacances de Noël

Après une période de quatre mois, un petit peu de repos.
 Le blog sera fermé!
Vacances de Noël, du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 08 janvier 2021.
 Reprise des cours vendredi 08/01/2021.

Je vous souhaite à tous une vraie déconnexion et de bons moments avec ceux que vous aimez.

Que l’Année Nouvelle vous apporte la réalisation des vos souhaits.
Santé, bonheur, paix, réussite, amour, détente, amitié, prospérité, joie, chance, bien-être, sérénité, meilleurs voeux 2021!
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων