Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και υλικό για το «Σχολικό Κήπο» του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Erasmus+, KA104 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ | , στις 19-05-2020

H Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων στην προσπάθειά του να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει, μέσω της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη), το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. και αφορά τη Βασική Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Περιβαλλοντικό πρόγραμμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με το σχολικό κήπο μπορούν να βρουν πληροφοριακό υλικό και φύλλα εργασίας στο μάθημα της η-τάξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Σχολικός Λαχανόκηπος

Project 2018-1-EL01-KA104-047514 (e-learning)

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (e-games) για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Erasmus+, KA104 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | , στις 12-05-2020

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων στην προσπάθειά του να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιούργησε μία σειρά από ηλεκτρονικά παιχνίδια (e-games) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούν στα σχολεία τους. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. και αφορά τη Βασική Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Ηλεκτρονικά παιχνίδια (e-games) στα ελληνικά:

Ο κύκλος του νερού

Παιχνίδι για το Οικολογικό Αποτύπωμα

Λειτουργία ηλιακού θερμικού συστήματος

Πως να μειώσετε το Οικολογικό Αποτύπωμα της κατανάλωσης

Το Οικολογικό Αποτύπωμα του χαρτιού και των επίπλων

Χλωρίδα του δάσους

Πανίδα του δάσους

Κρυπτόλεξο για τα ζώα και τα πουλιά του δάσους

Ποιος θέλει να έχει ένα μικρό Οικολογικό Αποτύπωμα;

Κρυπτόλεξο για το Οικολογικό Αποτύπωμα της κατανάλωσης

Το Οικολογικό Αποτύπωμα των κατοικίδιων

Σταυρόλεξο για το Οικολογικό Αποτύπωμα

Η Κρεμάλα του Οικολογικού Αποτυπώματος της κατανάλωσης

Ηλεκτρονικά παιχνίδια (e-games) στα αγγλικά:

The Water Cycle

Operation of a solar thermal system

Greenhouse gases and their effects

Collector Construction

How to reduce our Ecological Footprint of consumption

Ecological footprint of modes of travel

Ecological Footprint game

Ecological Footprint of consumption

Project 2018-1-EL01-KA104-047514 (e-learning)

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Project: e-co-foot – Ecological Footprint Training

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία e-co-foot, Erasmus+ | , στις 12-05-2020

We would like to announce everyone interested that the Erasmus+ Project:  e-co-foot – Ecological Footprint Training (agreement number 2017-1-AT01- KA201-035037) preliminary results are now available on the website https://www.e-co-foot.eu/ where you can find the following materials:

off-line learning/teaching materials – 6 learning units with Powerpoint presentations, additional information, exercises and homework, for two age groups (10-13 and 14-18 years old students)

– an e-learning material with 7 interactive learning units, covering a wide range of issues, relating with the Ecological Footprint concept, for individual study

– an on-line Footprint Calculator, adjusted for the students’ needs, covering their daily activities.

All materials are ready to be used, available in five languages: English, German, Hungarian, Greek and Romanian.

We would be very happy to receive any opinions and suggestions about our initiative, on the project email address info@e-co-foot.eu or on the project Facebook page E-co-foot https://www.facebook.com/E-co-foot-187802838512738/

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το Οικολογικό Αποτύπωμα από το Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία e-co-foot, Erasmus+, KA104 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | , στις 12-05-2020

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων θέλοντας να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο μάθημα για το Οικολογικό Αποτύπωμα (Ecological Footprint). Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ που υλοποιεί το Κ.Π.Ε.. Το πρώτο αφορά την Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) με τίτλο “e-co-foot – Ecological Footprint Training” και το δεύτερο αφορά τη Βασική Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το elearning μάθημα μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο https://www.e-co-foot.eu/elearning/el/e-co-foot-gr/

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή σας και την πλοήγηση στο μάθημα θα βρείτε στον επισυναπτόμενο οδηγό.Λήψη αρχείου

ΑΝΑΒΟΛΗ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία e-co-foot | , στις 12-05-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή, αποφάσισε την αναβολή των εργασιών του 8ου Συνεδρίου με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής», που είχε προγραμματιστεί να γίνει  από 13-15 Μαρτίου 2020 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

​​Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού διερευνηθούν η διαθεσιμότητα του χώρου και οι γενικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να υπάρξει η απρόσκοπτη διεξαγωγή του και η μέγιστη συμμετοχή των Συνέδρων σε αυτό.

​ Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων θα συμμετάσχει στο συνέδριο με μία Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster) και με ένα εργαστήριο. Το Poster έχει τίτλο «Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων ως συντονιστικός φορέας του τοπικού περιβαλλοντικού δικτύου «Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας»» ενώ το εργαστήριο αναφέρεται στο Οικολογικό Αποτύπωμα και έχει τίτλο «Μίνι Εκτάριο». Το υλικό για το εργαστήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «E-co-foot» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων. Περισσότερες πληροφορίες για το «E-co-foot» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος  https://www.e-co-foot.eu/el/materials-3/

 

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων