Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και υλικό για το «Σχολικό Κήπο» του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Erasmus+, KA104 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ | , στις 19-05-2020

H Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων στην προσπάθειά του να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει, μέσω της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη), το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. και αφορά τη Βασική Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Περιβαλλοντικό πρόγραμμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με το σχολικό κήπο μπορούν να βρουν πληροφοριακό υλικό και φύλλα εργασίας στο μάθημα της η-τάξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Σχολικός Λαχανόκηπος

Project 2018-1-EL01-KA104-047514 (e-learning)

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων