Νοέ 12
09

Σεμινάριο δικτύου ΚΠΕ Φιλίππων!

Κάτω από (Σεμινάρια) από στις 09-11-2012 και με ετικέτα , ,

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλίππων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων Καβάλας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2012 – 2013, προτίθεται να υλοποιήσει τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού θεματικού δικτύου:

«Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 30/11 έως τις 02/12/2012 και έχει τίτλο:

«Θέατρο, παιχνίδι και υπαίθριες δραστηριότητες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση».
Η δράση απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκ/σης από όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλίππων και στο αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου Δράμας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι:
• μέσα από τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια και το θέατρο να γνωρίσουν και αναγνωρί-σουν την Βιωματική Εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή ως αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας και εκπαίδευσης και να υιοθετήσουν τέτοιες μεθόδους διδασκαλίας στο μέλλον,
• να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν το θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, την μελέτη πεδίου και το περιβαλλοντικό μονοπάτι, ως αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθόδους – τεχνικές στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
• να εκπαιδευτούν σε τρόπους και μεθόδους εμψύχωσης και να μάθουν τα συστατικά στοιχεία που ένας εμψυχωτής μπορεί να έχει, έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματικότερος στην διαχείριση της ομάδας του.
• να γνωρίσουν μεθόδους για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των δράσεων τους μέσα από το παιχνίδι και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση του αριθμού των 50 ατόμων, έχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, υπηρετούντες σε ΚΠΕ (1 άτομο από τα ΚΠΕ), καθώς και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Υπεύθυνοι Π.Ε. από όλη την χώρα. Πέραν του αριθμού των 50, το σεμινάριο δύναται να παρακολουθήσουν ως εκπαιδευόμενοι τα μέλη της συντονιστικής και παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου.

Κατά προτεραιότητα θα προτιμηθούν οι ενταγμένοι στο δίκτυο εκπαιδευτικοί και οι υπηρετούντες σε συνεργαζόμενους του δικτύου φορείς.
Ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης έως τις 12-11-2012.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων θα αποστείλουν τους πίνακες με τους εκπαιδευόμενους στο ΚΠΕ μέχρι τις 14-11-2012.

Η λίστα με τους εκπαιδευόμενους που θα συμμετάσχουν θα ανακοινωθεί στις 15-11-2012 στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλίππων: www.kpe-philippi.gr.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέ-λευσης των επιλεγμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΚΠΕ Φιλίππων (τηλέφωνο επικοινωνίας, 2510516661).
Όσον αφορά στις δαπάνες, το ΚΠΕ Φιλίππων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων. Η δαπάνη διαμονής και μετακίνησης των συμμετεχόντων από τα ΚΠΕ, βαρύνει τα τεχνικά δελτία ή τη διαχειριστική του οικείου ΚΠΕ. Η δαπάνη μετακίνησης των λοιπών συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βαρύνει τους ίδιους.Αφήστε μια απάντηση