«Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους. 400+ σενάρια στο LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ»

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τη συνεργασία των κ.κ. Δρ Σπυρίδωνα Παπαδάκη (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας), Δρ Κωνσταντίνου Μαραγκού (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, 2ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής), M.Ed Ευστρατίας Λιακοπούλου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου), Δρ Ιωάννη Συρρή (π. Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, π. Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου), Δρ Κωνσταντίνου Ζέρβα (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου) και M.Sc Δημητρίου Τζήμα (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας), συνδιοργάνωσαν με εξαιρετική επιτυχία τη διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα

«Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους

400+ σενάρια στο LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ»

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 κατά τις ώρες 10:00  – 18:30 μέσω ψηφιακών αιθουσών της πλατφόρμας Webex Meetings και Zoom αλλά και μέσω 3 καναλιών ζωντανής μετάδοσης του YouTube.

Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων  και  Οργάνωσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  κ. Νιγιάννης Ανδρέας, η Σύμβουλος Α΄ Πληροφορικής του ΙΕΠ κ. Παντελοπούλου Σταυρούλα, ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Συντονιστής του ΠΣΔ και Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου κ. Παρασκευάς Μιχάλης,  ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΔΕ Αττικής κ. Κόσυβας Γεώργιος, ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΔΕ Πελοποννήσου κ. Οικονομόπουλος Δημήτριος και ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας κ. Μαρδίρης Θοδωρής.

Η Επιστημονική Ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, αλλά και σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων, με σκοπό να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση, να παρουσιαστούν δυνατότητες ενσωμάτωσης σύγχρονων εργαλείων, μεθοδολογιών και εφαρμογής τέτοιων καλών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση της Πληροφορικής (και άλλων γνωστικών πεδίων) μέσα από το LAMS.

Οι εισηγητές/-τριες ανέπτυξαν τα παρακάτω θέματα και απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων:

Τι  είναι  το  LAMS  και  τι  επιπλέον  μπορώ  να  κάνω  σε  σχέση  με  τα  άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Δρ Παπαδάκης Σπυρίδων, Διδάσκων -Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής, Μέλος Διεθνούς Ομάδας Ανάπτυξης LAMS

  • Εξατομικευμένη μάθηση  από  απόσταση:  μια  πρόκληση  για  το  LAMS,  Δρ

Παπανικολάου Κυπαρισσία, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Τηλεκπαίδευσης, Εργαστήριο «Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες» Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.E.)

  • LAMSστο ΠΣΔ: Υποστήριξη εκπαιδευτικής καινοτομίας, Δρ Μπόγρης Αντώνιος,

Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Αττικής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου – Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Υπηρεσίας Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS στο ΠΣΔ

  • Στρογγυλό Τραπέζι  Ι.:Επιμορφωτικά  Σεμινάρια  Σχ.  Έτ.  2020-21,  2021-22.

Παρουσίαση και αξιολόγηση Αποτελεσμάτων-Ευρετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων Πληροφορικής σε LAMS, Ε. Λιακοπούλου, Κ. Μαραγκός, Σ. Παπαδάκης, Ι Συρρής, Δ. Τζήμας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Η. Φυκούρας, Εκπαιδευτικός ΠΕ86

  • Καθοδηγώντας τον εκπαιδευτικό να (συν)σχεδιάζει μαθήματα που μπορούν να προσφέρονται στο Moodle, Δρ Ρετάλης Συμεών, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Πειραιά
  • Αναλυτική εκπαιδευτικών δεδομένων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, Δρ Σάμψων Δημήτριος, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Πειραιά
  • Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ: Αξιοποίηση του LAMSστη διδακτική πράξη σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση, Κ. Αντωνής Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ε. Κουρέλης Δ/ντής Γυμνασίου Λουτρού, Αιτ/νίας, Σ. Λαζαρόπουλος, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Πύργου, Ηλείας, Κ. Παπανικολάου Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Ε. Ρώσσιου Δ/ντρια Πειραματικό Σχολείο (Γυμνάσιο-ΓΕΛ) ΑΠΘ, Γ. Φακιολάκης Αν. Υ/ντής Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου

Επίσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Σεναρίων – Καλών Πρακτικών σε μαθήματα Πληροφορικής στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, τα οποία υλοποιήθηκαν στην πλατφόρμα του Lams, όπως και δύο εργαστήρια για το περιβάλλον του LAMS.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Συμμετείχαν συνολικά 2.500 εκπαιδευτικοί (μέσα από τις 3 αίθουσες τηλεδιάσκεψης Webex & Zoom και από τα τρία κανάλια μετάδοσης μέσω YouTube).

Για περισσότερες πληροφορίες, το υλικό (παρουσιάσεις και video, υλικό εξάσκησης εργαστηρίων και σενάρια – καλές πρακτικές) της Ημερίδας κ.λπ. μπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2896

στο Ιστολόγιο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας:  https://blogs.sch.gr/pekesde/

1

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση