Επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ86 και ΠΕ86.50, που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής) το σχολικό έτος 2021-2022

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι οποίοι διδάσκουν στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. και Β’ τάξη ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. τα Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα,

  • Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
  • Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

σε σύγχρονη εξ αποστάσεως ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση εργασίας, για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας,  την

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022    ώρες 11:30-13.30 

(ώρα προσέλευσης 11:15-11:30)

 

στην ψηφιακή αίθουσα:  

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

Το σεμινάριο συντονίζεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  και γίνεται με την συνδιοργάνωση των Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής ΠΕ86 από:

  • 1ο και 2ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας
  • 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Δρ. Σταύρος Κωτσάκης
  • ΠΕ.ΚΕ.Σ. Πελοποννήσου, Ed. Ευστρατία Λιακοπούλου
  • ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11/4/2022

 

ΏΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
  11:15 – 11:30 Προσέλευση
 11:30 – 11:45 Έναρξη – Χαιρετισμοί
11.45-12:00 Εισαγωγή – Ενημέρωση από εκπαιδευτικούς για το βαθμό ολοκλήρωσης της ύλης
12:00 – 12:30  «Ενημέρωση για την Τ.Θ.Δ.Δ.  Παραδείγματα – Ενδεικτικές Λύσεις για τα μαθήματα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών, Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών»,
Δρ. Σταύρος Κωτσάκης,   ΣΕΕ Πληροφορικής
5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
12:30– 13:00  «Ενημέρωση για την Τ.Θ.  Παραδείγματα – Ενδεικτικές Λύσεις για το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΠΑΛ & ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. »,
Δρ. Αντώνιος Νείρος Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής
, Διευθυντής Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης
13:00-13:30 Ερωτήσεις Συζήτηση – Προτάσεις 

 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση