11o Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (2η ανακοίνωση)

Για το σχολικό έτος 2021-2022, το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και διαδικτυακά)  σε όλη την Ελλάδα και στις πόλεις: Αγρίνιο, Αθήνα, Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιά, Πύργο Ηλείας, Σύρο, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά, το διάστημα 10 έως και 14 Μαΐου 2022.

Ειδικότερα για το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα  

το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά

την  Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, που μαζί με τους μαθητές/-τριες τους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους, να συμπληρώσουν:

τη  φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 10 Μαΐου 2022 (νέα ημερομηνία)

Στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγράφονται στοιχεία επικοινωνίας όσων εκπαιδευτικών προτίθενται να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ και η δήλωση προτίμησής τους για την ημέρα παρουσίασης του έργου. Στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγράφονται μόνο στοιχεία επικοινωνίας όσων εκπαιδευτικών προτίθενται να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, χωρίς δέσμευση, και με σκοπό την άμεση και χωρίς λεπτομέρειες συλλογή στοιχείων πρόθεσης συμμετοχής. Τα αναλυτικά στοιχεία των έργων και των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών θα συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο 11_Μαθητικό_Φεστιβάλ_Ψηφιακής_Δημιουργίας_Σχ. Έτος_2021_2022

Το Φεστιβάλ έχει, και για το σχολικό έτος 2021-2022, την υποστήριξη και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ16/120197/Δ2/24-9-21) και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1350/17-1-2022), υποστηρίζεται δε από Συλλόγους και Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και Τοπικούς Φορείς (Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, κ.τ.λ.).

Το Φεστιβάλ στο Νότιο Αιγαίο, διοργανώνεται για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από το 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου και το 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου. Εξαιρετικά σημαντική είναι η στήριξη της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν: στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των Δημοτικών και Γυμνασίων και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, κ.ά.) ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.

Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο ίδιος.

Όροι συμμετοχής:

(α) Σύντομη ζωντανή παρουσίαση (<=8΄) της εργασίας από τους μαθητές/-τριες μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Webex) με δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.

(β) Συμμετοχή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης συνεδρίας στην οποία παρουσιάζουν το έργο τους, ρωτώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με τα έργα που παρουσιάζονται σε αυτήν. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.

(γ) Δημιουργία βίντεο (<=8΄) που να παρουσιάζει το έργο των μαθητών και ανάρτησή του σε κατάλληλο χώρο του σχολείου ή του εκπαιδευτικού πληροφορικής, προκειμένου ο σύνδεσμος (link) να αναρτηθεί στην τοπική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ κατά την συμπλήρωση της φόρμας του έργου. Τα μαθητικά έργα εκτίθενται στο https://digifest-syr.blogspot.com/. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά την ζωντανή παρουσίαση του έργου εφόσον το κρίνει ο/η εκπαιδευτικός ή το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκπαιδευτούν στον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων παραθέτουμε Οδηγίες για τη χρήση πολυμεσικού υλικού από ελεύθερες πηγές.

       Όσον αφορά στο Φεστιβάλ, θα ακολουθήσει πρόσκληση στην οποία θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη δηλώσει πρόθεση συμμετοχής, έως την 15η Απριλίου του 2022 να υποβάλλουν αναλυτικά στοιχεία για το έργο, τους συμμετέχοντες μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς σε κατάλληλη φόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται αυτόματη ανάρτηση του μαθητικού έργου στο  ιστολόγιο για τον κόμβο της Σύρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο σύνδεσμο

Παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές και οι κυρίες Διευθύντριες των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

 

V.1.AFISA SYROSreduceisoped

κατεβάστε την εικόνα σε μεγάλη ανάλυση (PDF)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση