Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.
5 Δεκ 2023

Optimism vs Pessimism

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Let’s talk about being optimistic and pessimistic. These are two ways of looking at the world, and they can make a big difference in how we feel.

11d46058 71dc 4d36 822b f2714ff8f03e 43b3cecd e76b 4668 9aa0 bd44599d5789

Imagine you have a big box of crayons and you’re about to draw a picture. Being optimistic is like using bright and happy colours. It means you see the good side of things. When something doesn’t go as planned, an optimistic person thinks, “Maybe something even better will happen next time!”

On the other hand, being pessimistic is like using dark and gloomy colours. It means you focus on the not-so-good side of things. If something goes wrong, a pessimistic person might say, “Oh no, everything is going to be bad now.”

 

Suggestions:

  1. Balancing Act: It’s good to find a balance between optimism and pessimism. Use bright colours when things are good, but don’t forget the dark ones exist too.
  2. Positive Thinking: Try to focus on the good side of things, even when something goes wrong. Look for the silver lining.
  3. Realistic Optimism: Be optimistic, but also be realistic. Understand that not everything will be perfect, and that’s okay.
  4. Learn from Mistakes: Instead of dwelling on mistakes, learn from them and think about how to do better next time.

So, whether you’re drawing a picture or facing challenges in life, choose your colours wisely and create a beautiful picture full of hope and learning!

Opt Pess

 

Pess Opt

Την κατασκευή των καπέλων (κίτρινο: αισιοδοξία, μαύρο: απαισιοδοξία) επιμελήθηκε η εκπαιδευτικός κ. Ειρήνη Μπαζάρα.
Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μας βοήθησε ο εκπαιδευτικός κ. Παναγιώτης Βασιλείου.

PhotoReal Greek dolphin wearing a black hat feeling bored and 4

 

PhotoReal Greek dolphin wearing a yellow hat reading a book in 3

Ετικέτες: , , , , ,

Τα σχόλια είναι κλειστά.