Νομίζω δεν είναι «βλάσφημο»…

Ο Χριστός διηγήθηκε αρκετές… αx^2 . (Ίσως είναι παλιό, σήμερα μου το είπαν, μου άρεσε…) .

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top