Εφαπτόμενοι κύκλοι με μεταβαλλόμενες ακτίνες…

Παρακινημένος από συνάδελφο έφτιαξα ένα αρχείο sketchpad, για να παρατηρήσουμε 3 εφαπτόμενους κύκλους, την ύπαρξη και τις θέσεις τους όταν μεταβάλλονται οι ακτίνες… Καλύπτονται και περιπτώσεις εφαπτόμενων εσωτερικά, αλλά όχι όταν τα κέντρα είναι συνευθειακά. Δείτε ένα μικρό videάκι… Μετά επεκτάθηκα με αποτυπώσεις ιχνών και αυτόματες κινήσεις. Δείτε video… Στο 1:06 εμφανίζονται με ίχνη οι […]

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top