Παραμετρικές καμπύλες

Αρχίζουμε με 2 συναρτήσεις f(x), g(x). Τοποθετούμε ένα σημείο Α στον άξονα x, καλύτερα περιορισμένο σε ευθύγραμμο τμήμα, για να μην ξεφεύγει έξω από την οθόνη. Από την μέτρηση παίρνουμε την τετμημένη του «xA». Βρίσκουμε f(xA) και g(xA). Με συντεταγμένες τους 2 τελευταίους αριθμούς ορίζουμε σημείο Β. Κινώντας το Α κινείται το Β και δημιουργεί […]

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top