«Γεωμετρικές καλλιτεχνίες» 2014-15

Το 2011-12 κάναμε στο σχολείο μου πολιτιστικό πρόγραμμα, «Γεωμετρικές καλλιτεχνίες«, ζωγραφιές και videos, χρησιμοποιώντας το λογισμικό «The Geometer’s Sketchpad«. Μπορείτε να δείτε σχετικές δημοσιεύσεις σε : http://tinyurl.com/onvh7tn (είναι έτσι, διότι τα Ελληνικά γράμματα δημιουργούν πολύ μεγάλους συνδέσμους) Φέτος το επαναλαμβάνουμε, και έφτιαξα μία σελίδα, για «υποστήριξη»: https://www.facebook.com/gspteachdrawanim , Είναι σελίδα στο facebook, που είναι ορατή […]

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top