Πετάξτε…

Πετάξτε με ένα animation, που έφτιαξα με ένα αρχείο sketchpad… Ακούγεται απόσπασμα από το «Skybird» του Neil Diamond, που έγραψε για την ταινία «Jonathan Livingston Seagull»…

Και άλλος σκύλος…

Μία λίγο πιό δύσκολη περίπτωση, σπίτι 4×4 , σκοινί 8, δεμένος σε 1 από γωνία, χωρίς μάντρα… Δείτε το video : ΣΚΥΛΟΣ 2 α

Ευθεία 1ο μέρος

Μελέτη της συνάρτησης  y=αx με αρχείο sketchpad. Η διδασκαλία έγινε στο εργαστήριο Η/Υ, με φύλλο εργασίας… Στους μαθητές μου το έδωσα στην κανονική μορφή… Εδώ σε μορφή video, για όσους δεν έχουν το πρόγραμμα… ΕΥΘΕΙΑ01 α α

ΚΣΕ

Το κείμενο που έστειλα στο «σύστημα» της επιμόρφωσης, εννοείται δεν πήρα απάντηση…

0, 30, 45, 60, 90

(Παλιό το κόλπο…) Ένα αρχείο powerpoint, που δείχνει τον γνωστό μνημονικό κανόνα κατασκευής του πίνακα… Ίσως «βολεύει» και την Α’ Λυκείου, που συνήθως δεν προφταίνουν, και τα μελετάνε στην Β’ Λυκείου… α

«ΣΚΥΛΟΣ»

Δείτε στην «ηλεκτρονική τάξη» (ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες) : Επιλέξτε διαδοχικά : Μετάβαση, Βρείτε τα μαθήματα του Σχολείου σας, ΑΤΤΙΚΗΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, στη 2η σελίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Στην Α’ τάξη, Γεωμετρία, Υλικό μαθήματος, μία άποψη για  την δραστηριότητα 1 της σελίδας 187. Καλύπτεται με χρώμα η περιοχή που ‘φυλάει’ ο σκύλος…

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top