ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ/ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2×2, 1ου ΒΑΘΜΟΥ

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η γραφική επίλυση ενός συστήματος, Και στο δεύτερο μέρος γίνεται λίγο διερεύνηση, μεταβάλλονται οι συντελεστές, για να φανούν οι 3 περιπτώσεις : το σύστημα να έχει 1 λύση, να είναι αδύνατο ή να έχει άπειρες λύσεις… (υπενθυμίζω δεν πρέπει να λέμε «αόριστο» στην Γ΄ Γυμνασίου). . Δείτε το video εδώ… .

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top