Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών». Δραστηριότητα: η έννοια της βιωματικής μάθησης

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

Δραστηριότητα: η έννοια της βιωματικής μάθησης

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν τέσσερις ομάδες από τις οποίες ζητείται (α) να   διατυπώνουν την άποψη της ομάδας για την έννοια της βιωματικής μάθησης και     (β) να εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου της βιωματικής μάθησης.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν την εργασία τους.

Αφήστε μια απάντηση