Μετασχηματίζουσα Μάθηση και Κοινωνικός Μετασχηματισμός

Η εισήγηση αυτή είναι τμήμα του θεωρητικού μέρους του βιωματικού εργαστηρίου ενός επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης στις 19,20,21 Ιανουαρίου 2010, με θέμα “νυκτερινές έξοδοι εφήβων: ευκαιρίες, επιφυλάξεις, απειλές”. Εισηγητής/συντονιστής: Κιουρτσής Κωνσταντίνος, εμψυχωτής ομάδων μάθησης. 1. Η Μάθηση στους ενήλικους μπορεί να εννοηθεί ως μια διεργασία κατά την οποία αξιοποιούμε προηγούμενα ερμηνευτικά σχήματα για […]

Όλο το άρθρο