«Εβδομάδα Καποδίστρια: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια»

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εβδομάδα Καποδίστρια» για τη ζωή και το έργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, με αναφορά την ημερομηνία
γεννήσεως του Κυβερνήτη (11 Φεβρουαρίου 1776),  βασικός στόχος του προγράμματος είναι η επαφή και η γνωριμία των μαθητών/τριών με την εμβληματική προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά και το όραμα του Πρώτου Κυβερνήτη, καθώς και το πολύπλευρο και καθοριστικό για την Ελλάδα
και Ευρώπη έργο του.
Σκοπός του προγράμματος, μέσω δημιουργικής και βιωματικής προσέγγισης, αποτελεί η ανάδειξη σημαντικών πτυχών της πορείας του Κυβερνήτη.

Το πρόγραμμα έκλεισε δημιουργώντας με τα νήπια το πορτρέτου Ι.Καποδίστρια

IMG 20240222 111425
dav
IMG 20240222 111802
dav
IMG 20240222 112610
dav
IMG 20240222 112702
dav
IMG 20240222 112837
dav
IMG 20240222 113437
dav
IMG 20240222 113613
dav
IMG 20240222 114053
dav
IMG 20240222 114138
dav