Να συνδέεται κανείς ή να μη συνδέεται;

Το ερώτημα αυτό πραγματεύεται έκθεση του οργανισμού ENISA για την κυβερνοασφάλεια σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις του «Life-Logging» και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις επιπτώσεις στο απόρρητο, την οικονομία, την κοινωνία και την ψυχολογία των ανθρώπων.

Ο ENISA αποπειράται να προβλέψει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, για το 2014, του ηλεκτρονικού «life-logging» (η μεταφόρτωση δεδομένων προσωπικού και άλλου χαρακτήρα στο διαδίκτυο) για τους πολίτες και την κοινωνία. Σε μια νέα έκθεση, με τίτλο «Να συνδέεται κανείς ή να μη συνδέεται; Κίνδυνοι και οφέλη από τις αναδυόμενες τεχνολογίες ‘life-logging’», ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την καθημερινή ζωή μιας υποθετικής οικογένειας για να εξετάσει τις επιπτώσεις για το απόρρητο, το «πορτοφόλι», την ψυχολογία της οικογένειας, κτλ., καθώς τα μέλη της μεταφορτώνουν όλο και περισσότερες προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Στην έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και το απόρρητο.

Για τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οφέλη από την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και από την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των νέων εφαρμογών είναι τεράστια. Οικογένειες και φίλοι μπορούν να επικοινωνούν, ενώ νέες εφαρμογές επιτρέπουν την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες. Στην έκθεση εξετάζονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και οι κίνδυνοι από την αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Για να δρέψουν, ωστόσο, οι άνθρωποι τα οφέλη πρέπει να μεταφορτώνουν προσωπικές πληροφορίες, είτε πρόκειται για προσωπικές σκέψεις, είτε για βίντεο ή οικονομικά δεδομένα, σε δικτυακές τοποθεσίες επί των οποίων έχουν ελάχιστο έλεγχο. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αυτό συνεπάγεται απειλές για το απόρρητό τους, απώλεια του ελέγχου επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιζήμιες επιπτώσεις για την προσωπική φήμη καθώς και την πιθανότητα ψυχολογικής βλάβης λόγω αποκλεισμού ή λόγω του αισθήματος διαρκούς επιτήρησης. Όσον αφορά τους εμπορικούς οργανισμούς, υπάρχει ο κίνδυνος παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, με αποτέλεσμα νομικές κυρώσεις και πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης της φήμης τους. Οι κυβερνήσεις ενδέχεται να απωλέσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν προστατεύουν δεόντως τις προσωπικές πληροφορίες τους.
Άλλες συστάσεις της έκθεσης είναι οι ακόλουθες:
Σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την έκθεση στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων, και για την προαγωγή ενός πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων για την ασφάλεια και το απόρρητο
Σύσταση προς τις κυβερνήσεις να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό περιβάλλον με κίνητρα για συσκευές που προστατεύουν το απόρρητο και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό και τη διαλειτουργικότητα, και να θεσπίσουν κυρώσεις για την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σύσταση προς τους παρόχους υπηρεσιών να εξετάζουν τις επιπτώσεις για την ασφάλεια/ απόρρητο των νέων υπηρεσιών και να χρησιμοποιούν ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων.

Για την ΠΛΗΡΗ ΕΚΘΕΣΗ (στα Αγγλικά).
Πηγή: ENISA

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση