Ασφαλείς και καινοτόμες πληρωμές με κάρτα μέσω Διαδικτύου και κινητού

Αγορά εικονικού εισιτηρίου τρένου, επιστροφή χρημάτων σ’ ένα φίλο μέσω κινητού τηλεφώνου, αγορά τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης από το Διαδίκτυο, πληρωμές με χρεωστική κάρτα στο εξωτερικό: ο τρόπος με τον οποίο αγοράζουν και πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλάζει ριζικά. Η ύπαρξη ενός ασφαλούς και διαφανούς ενοποιημένου περιβάλλοντος πληρωμών σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει πιο αποτελεσματικά, σύγχρονα και ασφαλή μέσα πληρωμών, προς όφελος των καταναλωτών, των εμπόρων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Με βάση τη διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο που εγκρίθηκε στις 11/01/2012, η Επιτροπή αναζητεί τις απόψεις των εμπλεκομένων σχετικά με το ποια εμπόδια αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η προθεσμία για την υποβολή εισηγήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης λήγει στις 11/04/2012.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν μεγάλη σημασία για κάθε καταναλωτή που πραγματοποιεί αγορές είτε στα σημεία πώλησης είτε στο Διαδίκτυο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, χρησιμοποιούνται περισσότερες από 700 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών, το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες και ο αριθμός των έξυπνων τηλεφώνων αυξάνεται με θεαματικό ρυθμό. Η Πράσινη Βίβλος αναλύει τα εμπόδια που παρακωλύουν την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς στον πολλά υποσχόμενο τομέα των τεχνολογιών πληρωμής.

Γενικές πληροφορίες

Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος αναλύει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές με κάρτες, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου στην Ευρώπη, εντοπίζει τις σημερινές ελλείψεις που θα πρέπει να καλυφθούν για την υλοποίηση του οράματος μιας πλήρως ενοποιημένης αγοράς πληρωμών, καθώς και τους φραγμούς στους οποίους οφείλονται οι ελλείψεις αυτές. Στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι η έναρξη ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι καλούνται να επικυρώσουν την ανάλυση της Επιτροπής ή να συνεισφέρουν σε αυτήν, και να συμβάλουν στον προσδιορισμό του καταλληλότερου τρόπου για τη βελτίωση της ενοποίησης της αγοράς.

Τα κυριότερα θέματα που εξετάζονται στο εν λόγω έγγραφο αφορούν:

την πρόσβαση και την είσοδο στην αγορά για τους υφιστάμενους και τους νέους παρόχους υπηρεσιών,

την ασφάλεια των πληρωμών και την προστασία των δεδομένων,

τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της τιμολόγησης των υπηρεσιών πληρωμών,

τα τεχνικά πρότυπα,

τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών.

Ένα ακόμη κρίσιμο και πρωταρχικής σημασίας θέμα είναι εκείνο της χρηστής διακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τον καθορισμό του καταλληλότερου τρόπου εφαρμογής των μέτρων για την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη θα υλοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μολονότι η Επιτροπή έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τις κάρτες πληρωμής, κυρίως στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, οι πληρωμές μέσω του Διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου αποτελούν σχετικά νέους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ως εκ τούτου, κατά την εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή εξέτασε πολύ ευρύ φάσμα πεδίων πολιτικής που ενδεχομένως σχετίζονται με τους τομείς αυτούς.

Οι απαντήσεις στην Πράσινο Βίβλο πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 11 Απριλίου 2012. Με βάση τη διεξοδική ανάλυση των απαντήσεων αυτών, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τις επόμενες ενέργειές της πριν από το καλοκαίρι του 2012.

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση