Η Ελλάδα πιέζεται να εφαρμόσει τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή σε δεκαέξι κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας, που δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως στην εθνική νομοθεσία τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, έξι μήνες μετά την παρέλευση της σχετικής καταληκτικής ημερομηνίας (25 Mαΐου 2011). Εξαιτίας της μερικής μεταφοράς ενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες περιορίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών στις εν λόγω 16 χώρες.

Με τους νέους κανόνες, οι πελάτες στην ΕΕ αποκτούν νέα δικαιώματα όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, τις κινητές υπηρεσίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως λόγου χάρη το δικαίωμα αλλαγής τηλεπικοινωνιακού φορέα εκμετάλλευσης αυθημερόν χωρίς αλλαγή του τηλεφωνικού τους αριθμού και το δικαίωμα σαφούς πληροφόρησης ως προς τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης δεδομένων που χρησιμοποιούν οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών. Επίσης, τώρα υπάρχει βελτιωμένη προστασία της προσωπικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διαδικτυακή σύνδεση (βλ. πρότερη ανακοίνωση «Νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη«).

Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται σήμερα με τη μορφή της «αιτιολογημένης γνώμης». Τα κράτη μέλη που δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τη νέα νομοθεσία κινδυνεύουν να παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς και να τους επιβληθούν πιθανές οικονομικές κυρώσεις. Tα 15 υπόλοιπα κράτη μέλη είναι: Aυστρία, Bέλγιο, Bουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, I ταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σκοβενία και Ισπανία.

Ιστορικό

Για την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων πρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν δύο νέες οδηγίες της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία: την οδηγία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, με τις οποίες τροποποιούνται πέντε διαφορετικές υφιστάμενες ενωσιακές οδηγίες (η οδηγία πλαίσιο, η οδηγία για την πρόσβαση, η οδηγία για την αδειοδότηση, η οδηγία για την καθολική υπηρεσία και η οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλ-επικοινωνίες). Μολονότι οι νομοθετικές διαδικασίες εξελίσσονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα περισσότερα από αυτά έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με ορισμένα μέτρα ενσωμάτωσης, μόνον εφτά χώρες (Δανία, Eσθονία, Φινλανδία, Iρλανδία, Mάλτα, Σουηδία και ΗΒ) έχουν τηρήσει την καταληκτική ημερομηνία της 25ης Μαΐου 2011 για πλήρη ενσωμάτωση.

Για το λόγο αυτό, τον Ιούλιο του 2011, η Επιτροπή απευθύνθηκε γραπτώς σε 20 κράτη μέλη, ζητώντας από αυτά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση (βλ. πρότερη ανακοίνωση «Προσφυγή της Ε.Ε. κατά 20 κρατών μελών λόγω καθυστέρησης της μεταφοράς των νομοθετικών ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό τους δίκαιο«). Στη συνέχεια, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία κοινοποίησαν στην Επιτροπή την πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων.

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Γενικά και χαρακτηρίσθηκε , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση