Δημόσια διαβούλευση για τις ηλ-υπογραφές και την ηλε-ταυτοποίηση

Το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, κατά τις συναλλαγές τους σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, είναι ανασχετικός παράγοντας στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στήριξη σε ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή και υγιή ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ανακοινώθηκε ανασκόπηση της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές (1999/93/EC), καθώς και μια πρωτοβουλία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας.

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαβούλευση με κατάθεση των απόψεών τους σχετικά με το πώς η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας και οι ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, καθώς και σχετικά με πιθανά μέτρα για την επίτευξη ιδανικών συνθηκών που θα προωθήσουν περαιτέρω την ολοκλήρωσή της.

Με τη δημόσια διαβούλευση επιδιώκεται σχολιασμός στα παρακάτω θέματα:

–       οι προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο ταυτότητας. Ειδικότερα, η εν γένει χρησιμότητα των ηλ-υπογραφών και οι ανάγκες των χρηστών eID και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών τομέων, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα πεδία εφαρμογής, οι πιθανές πρόσθετες υπηρεσίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης (π.χ. χρονοσήμανση), η χρήση από κινητές συσκευές και η νομική αναγνώριση της ηλεκτρονικής συναίνεσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή «αποδέχομαι».

–       οι απόψεις του κλάδου των ΤΠΕ σχετικά με το πώς οι ηλ-υπογραφές μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες προκλήσεις που συνεπάγεται η τεχνολογική πρόοδος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα υφιστάμενα εμπόδια, τις απαιτήσεις ασφάλειας, την πιθανή διαβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας, καθώς και σχετικά με τις προσδοκίες τους από την τυποποίηση.

–       το κοινό σύνολο αρχών που πρέπει να διέπουν την αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας στην Ευρώπη, καθώς και εκτιμήσεις για τις οικονομίες κλίμακας από την έγκριση εθνικών συστημάτων eID, τα οφέλη για διασυνοριακούς χρήστες στην ΕΕ, όπως και διατομεακές χρήσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

–       η πιθανή συνεισφορά της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων τύπων επαλήθευσης για ηλε-ταυτοποίηση και ηλ-υπογραφή, όπως εναλλακτικές λύσεις στην υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI) που χρησιμοποιείται σήμερα για την εύκολη διαχείριση των ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς και κάρτες eID.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τα σχόλια της διαβούλευσης στο πλαίσιο της ανασκόπησης της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές, καθώς και της προετοιμασίας μιας πρωτοβουλίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση  της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας.

Πιλοτικό έργο

Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη ένα πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας αποκαλούμενο «STORK» (Secure idenTity acrOss boRders linKed), με σκοπό τη διασυνοριακή αναγνώριση συστημάτων eID και την εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες (για πληροφορίες βλ. https://www.eid-stork.eu/). Με το έργο αποσκοπείται να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα απόδειξης της ταυτότητάς τους και να χρησιμοποιούν εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (συνθηματικά, κάρτες ID, κινητά τηλέφωνα κ.ά.) σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο στη χώρα τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Το έγγραφο διαβούλευσης διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Ο ιστότοπος του ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.