ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΠΑΡ.25-28

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΑΞΗ: Α3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  8 /11/2012

ΔΙΔΑΣΚΩΝ  : ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ  ( Φιλόλογος)

ΚΕΙΜΕΝΟ:  « ΕΛΛΗΝΙΚΑ « Ξενοφώντα  , ΒΙΒΛ. ΙΙ, παρ. 25-28.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ:

α). Γνωριμία  των μαθητών με  το πρόσωπο  του Αλκιβιάδη  και με  τη συμβολή του  στη  διαμόρφωση  των γεγονότων  κατά τη ναυμαχία  στους  Αιγός  ποταμούς.

β). Οι  μαθητές  θα γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της  συγγραφικής  ικανότητας  του Ξενοφώντα .

γ). Η χρήση και η σημασία  των χρόνων  στη  συγγραφή του Ξενοφώντα.

δ). Η ακρίβεια και η  σαφήνεια  στην περιγραφή  και την αφήγηση του Ξενοφώντα.

ε). Η χρήση και η σημασία  των εμπρόθετων προσδιορισμών στο έργο του Ξενοφώντα.

στ). Να  γνωρίσουν οι μαθητές  τις  συνθήκες  κάτω από τις  οποίες  συντελέστηκε η συντριβή  των Αθηναίων κατά τη ναυμαχία στους  Αιγός  ποταμούς.

ΜΕΘΟΔΟΣ : Διαλεκτική   , επαγωγική, ερωταποκρίσεις  μεταξύ μαθητών και καθηγητή.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ: Πίνακας, Η/Υ, προβολή βίντεο, προβολή διαφανειών.

ΠΟΡΕΙΑ  ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :

α). Εισαγωγή-Σύνδεση με  τα προηγούμενα (  3΄).

β). Προβολή  βίντεο αφιερώματος  στον Αλκιβιάδη ( 10΄).

γ). Συζήτηση-σχολιασμός  με  αφορμή  το βίντεο (5).

δ). Κύριο μέρος  διδασκαλίας. Ανάγνωση από το διδάσκοντα  της  ενότητας (2΄).

ε). Λεξιλογική  εξομάλυνση  κειμένου-συντακτική  ανάλυση ( χωρισμός  σε  προτάσεις, συντακτική ανάλυση) ( 15΄).

στ). Επεξεργασία    ορισμένων  ασκήσεων του φύλλου εργασίας  (5΄).

ζ). Σύνοψη  διδασκαλίας-Συμπεράσματα-Ανάθεση εργασιών (5΄).

Αφήστε μια απάντηση