ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΑΚ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 30-32

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» βιβλ. 2 κεφ. 1 {} 30-32 [ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

1. Να δημιουργήσετε το σχεδίασμα της δομής των παραγράφων.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ ΜΙΛΗΣΙΟΣ; ΠΟΙΕΣΗΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ & ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟ

2.Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της παραγράφου 31.

3. Να καταγράψετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς της παρ. 32 και να δώσετε τη σημασία τους.

4. Να διακρίνετε τις μετοχές του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε.

5. Να γράψετε τα αντικείμενα των τύπων απήγαγε:

εκέλευσε:

αποκτειναι:

6. απήγαγε: να γράψετε τον αόριστο σε όλες τις εγκλίσεις.

7. εκέλευσε: α) να γίνει χρονική αντικατάσταση του τύπου

β) να κλιθεί ο αόριστος σε όλες τις εγκλίσεις.

8. είη: να κλιθεί ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος του ρήματος σε όλες τις εγκλίσεις.

9. Να δώσετε τη σημασία των παρακάτω σύνθετων ρημάτων:

α) απήγαγε:                                                              β) κατειργάσατο:

γ) απαγγελουντα: δ) αποκτειναι:

ε) επελάβετο:

11. Να δώσετε παράγωγα στη Ν.Ε. των παρακάτω λέξεων:

απήγαγεν:

έπεμψε:

απήγγειλε:

αρξάμενος:

12.Ποια είναι η χρήση των άναρθρων απαρεμφάτων;

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 16-23

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Φύλλο αξιολόγησης 2.2. 16-23

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Να βρείτε πληροφορίες για το Θηραμένη.

2. Τι τίτλο θα δίνατε στην ενότητα;

3.Ποιες αξίες αναγνωρίζετε διαβάζοντας την ενότητα;

4.Τι πρότεινε ο Θηραμένης στην εκκλησία του δήμου και ποια δικαιολογία πρόβαλε για την αργοπορία του; Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις για το ποιόν του;

5. Τι γνωρίζετε για τα Μακρά Τείχη;

6. Να φτιάξετε τον πυρήνα του μαθήματος.

7. Ποια πρόσωπα πρωταγωνιστούν στην ενότητα και γιατί;

8. Ποιο κυρίαρχο πολιτικό όργανο αποφασίζει στην Αθήνα για τα σοβαρά ζητήματα; Να βρεις τις αποδεικτικές φράσεις του κειμένου.

9. Ποια ρήματα της ενότητας δείχνουν τις ενέργειες του Λύσανδρου;

10.  «Θηραμένης(απήγγειλε εν εκκλησία) ότι αυτόν Λύσανδρος τέως μέν κατέχοι, ειτα κελεύοι εις Λακεδαίμονα ιέναι»: Να ξαναγράψετε τις ειδικές προτάσεις διατηρώντας το πρόσωπο και την έγκλιση σε όλους τους χρόνους.

11. Να προσθέσεις τον κατάλληλο ρηματικό τύπο στα κενά:

εγώ –      ηλθον     αιρεθω   πέπομφα        αποκριναίμην

ουτος

υμεις

ουτοι

12. φοβούμενοι: Να βρείτε το υποκείμενο της μετοχής και το σχήμα λόγου.

13.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις: Λακεδαιμονίοις, αυτω, δέχεσθαι, της ελευθερίας.

14. Να βρείτε συνώνυμα των παρακάτω λέξεων στην α.ε.

α. αντιλέγω~

β. εξαιρω~

γ. σπένδομαι~

δ. νομίζω~

ε. έπομαι~

στ. πείθομαι~

ζ. επαινω~

15. Να βρείτε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στην α.ε.

* πόλις

* πίστις

* τέως

* κύριος

* ειρήνη

* λόγος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1-4

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2, 1-4

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Ποιος είναι ο στόχος της ενότητας;

2. Τι ήταν οι δεκαρχίες;

3. Πώς έμαθαν οι Αθηναίοι την ήττα τους; Πώς αντέδρασαν;

4.Ποια η σκοπιμότητα των ενεργειών του Λύσανδρου στην[]2

5.Ποιες ήταν οι αποφάσεις των Αθηναίων για την αντιμετώπιση της επικείμενης (και από τη θάλασσα) πολιορκίας; Να γραφούν οι ρηματικοί τύποι στο γ πληθ. προς. αορίστου (με τα αντικείμενά τους)

6. Να σχηματιστεί πίνακας με λέξεις της Ν.Ε. σύνθετα, παράγωγα του ίστημι και ειδώς.

7. Ποια δεινά υπέστησαν οι ηττημένοι;(kef.30-32, 1-4)

8. Να κρίνετε τη δημοσιογραφική γραφή του Ξενοφώντα.

9. Ποια είναι η λειτουργία εναλλαγής παρατατικού και αορίστου;

10. Τι γνωρίζετε για το υποκείμενο του ρήματος και ποιες οι μορφές του.

11.Κανόνες τονισμού στα σύνθετα ρήματα.

12.Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς: αρμοστήν, συμφορά , οιμωγή, πολιορκία, εκκλησίαν και φυλακάς.

13. χρονικές αντικαταστάσεις: απέπεμπεν, αποπλεύσας, επεσκεύαζεν,

14. Να εντοπίσετε τα ρήματα που δηλώνουν κίνηση ή ενέργεια στρατιωτικού χαρακτήρα.

15. Να συγγράψετε μια σελίδα ημερολογίου ενός Αθηναίου στρατιώτη στους Αιγός ποταμούς εντάσσοντάς την σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

KOΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΠΑΡ.50-56

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ  ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ενότητα 50-56

1. Να διαγνώσετε τη δομή της αφήγησης με βάση τα ρήματα των προτάσεων του κειμένου.

2.Καταγραφή των επιχειρημάτων α) του Κριτία, β) του Θηραμένη. Έλεγχος και αξιολόγηση

3.Να καταγράψετε την απόδοση της σημασίας των λέξεων με δικανική σημασία και των όρων με τους οποίους συνάπτονται(και στο Αρχαίο κείμενο και στις δύο μεταφράσεις)

4. Να βρείτε από ποιους ρηματικούς τύπους του κειμένου παράγονται οι λέξεις:

v  ικεσία

v  βούληση

v  γραμμή

v  επίδειξη

v  γνώμη

v  λήμμα

5. οι δ’απήγαγον τον άνδρα δια της αγοράς: Να ξαναγράψετε την πρόταση με αλλαγή του ρήματος σε όλες τις εγκλίσεις.

6. Να βρείτε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στην α,ε.

v  υπηρέτης

v  όμοιος

v  πλήρης

v  αγνοώ

v  σιωπώ

v  αποθνήσκω

v  φρόνιμος

v  ψυχή

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1). Να  βρείτε  πληροφορίες  για  τον Κριτία

2). Να  βρείτε  πληροφορίες  για  το Θηραμένη

3). Πώς  κρίνετε  τη  στάση  και  τη  συμπεριφορά  του  Κριτία  απέναντι  στον Θηραμένη  κατά  τη  δίκη-παρωδία;

4). Τι  συμπεράσματα  μπορούμε  να  βγάλουμε  για  την  ευρύτερη  κοινωνικοπολιτική  κατάσταση  που  επικράτησε  στην  Αθήνα  κατά  την  περίοδο  διακυβέρνησης  από  τους  τριάκοντα  τυράννους;

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΗΛΙΑ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ,  ΒΙΒΛΙΟ  ΙΙ, ΚΕΦ.  ΙΙΙ, ΠΑΡ.54-56

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ

–              Η ΕΝΤΟΛΗ  ΤΟΥ  ΚΗΡΥΚΑ: – εκέλευσε  τούς  ένδεκα ( ελθείν) επί  τον  Θηραμένην

–              Ο  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΩΝ  ΕΝΤΕΚΑ: -ηγείτο  αυτών  Σάτυρος  ο  θρασύτατός  τε  καί  αναιδέστατος.

–              Η  ΕΝΤΟΛΗ  ΤΟΥ  ΚΡΙΤΙΑ: -Παραδίδομεν  υμίν  Θηραμένην… κατακεκριμένον κατά

τον νόμον.

–   Υμείς  δέ  λαβόντες… τα  εκ  τούτων  πράττετε

–      ΤΑ  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ  ΕΝΤΟΛΗΣ

ΤΟΥ  ΚΡΙΤΙΑ :  – είλκε μεν  ο  Σάτυρος  τον  Θηραμένην  από  του  βωμού

-είλκον  δε  ( αυτόν) και  οι  υπηρέται.

–    Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ  ΘΗΡΑΜΕΝΗ: -επεκαλείτο  καί  θεούς  και  ανθρώπους

– καθοράν  τα  γιγνόμενα.

–    Η  ΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: – η  δε  βουλή  ησυχίαν  είχεν

-ορώσα:  – και  τους  επί  τοις  δρυφάκτοις

-και  το  έμπροσθεν του

βουλευτηρίου  πλήρες των φρουρών

-και  ουκ  αγνοούσα  ότι  παρήσαν έχοντες

εγχειρίδια.

–              Η ΠΟΡΕΙΑ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ -Οι  ένδεκα απήγαγον  τον  άνδρα διά της

ΘΗΡΑΜΕΝΗ: αγοράς,

-δηλούντα μάλα   μεγάλη τη φωνή  οία

έπασχε.

–              ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΗΡΑΜΕΝΗ:   – είπεν  ο Σάτυρος ὀτι  οιμώξοιτο

-ει  μήν σιωπἠσειεν,

-επήρετο Θηραμένης: αν  σιωπώ

ούκ αρ’ οιμώξομαι;

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ:                                             — Κριτία τούτ’ έστω  τω  καλώ

Ο  ΑΓΑΣΤΟΣ  ΑΝΗΡ: – του  θανάτου  παρεστηκότος

-μήτε το  φρόνιμον μήτε το  παιγνιώδες

-απέλιπεν  εκ  της  ψυχής

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ

οι  δ’ απήγαγον  τόν  άνδρα  διά  της  αγοράς:   Η  αγορά  της  Αθήνας , όπως  και  των άλλων  πόλεων , ήταν  κέντρο  της  οικονομικής  κίνησης, της  κοινωνικής   και  πνευματικής  συναναστροφής, της  πολιτικής  και  δημόσιας  ζωής,  αλλά  και  χώρος για  αγώνες  και  εορτές. Πλαισιώνονταν  από  πολλά  δημόσια  κτίσματα,  ναούς,  βωμούς  και  ιερά,  εργαστήρια,  στοές  και  σχολές.

μάλα  μεγάλη  τη φωνή  δηλούντα: Ο  Θηραμένης  δε  φώναζε  από  δειλία, αντίθετα καταγγέλλοντας  την παρανομία  και  την  ασέβεια  του  καθεστώτος , προσπαθούσε να  εξεγείρει το  λαό  με  το  θάνατό  του.

το  κώνειον  έπιε:  Παχύρρευστη  δηλητηριώδης  ουσία με  δυσάρεστη  οσμή. Παρασκευαζόταν  από  τα  φύλλα  και  τούς  βλαστούς  του  ομώνυμου  φυτού  και  επέφερε   αργά  και  σχετικά  ανώδυνα  την  παράλυση  και  το  θάνατο  του  θύματος.

ᾱποκοτταβίσαντα: Το  ρήμα  παράγεται  από  τη  λέξη  «κότταβος», που  ήταν παιχνίδι των  νέων  κυρίως και  που  μεταδόθηκε  στην  Αθήνα  από  τη  Σικελία. Είναι  κάτι ανάλογο   με  τη  σημερινή μαντεία  με  τη  μαργαρίτα. Έτσι  ο Θηραμένης κάνει  πνεύμα, καθώς  ρίχνει  σταγόνα-σταγόνα  ό,τι  απόμεινε  από  το  κώνειο  που  ήπιε, όπως  έκαναν οι  νεαροί  συμπότες  με  το  κρασί  τους, για  να  διαπιστώσουν  αν  τους  αγαπά  η  καλή  τους. Ο  Θηραμένης  θανατώθηκε  το  φθινόπωρο  του 404 π.Χ.

μήτε  το φρόνιμον μήτε  το  παιχνιώδες  απολιπείν: Ο  Θηραμένης  τις  τελευταίες  στιγμές  της  ζωής  του  έδειξε  τη  χιουμοριστική του  διάθεση και  την  ετοιμότητά  του με  ένα  έξυπνο  ευφυολόγημα  για  χάρη  του  διώκτη  του  Κριτία. Αυτή  η  δηκτική  στάση  χαρακτηρίζει  πολλά  πολιτιστικά  δημιουργήματα  του  αττικού  πνεύματος, ιδίως  την  κωμωδία, το  σατυρικό  δράμα   και  τους  πλατωνικούς  διαλόγους.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΝΟΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι  εντολοδόχοι   του  Κριτία  αποσπούν  βίαια το Θηραμένη  από  το  βωμό,  ενώ  αυτός επικαλείται  ως  μάρτυρες  θεούς  και  ανθρώπους. Η  βουλή  φοβισμένη  από  τα  διαδραματιζόμενα  και  αμήχανη  σιωπά. Το  θύμα το  σέρνουν  μέσα  από  την  αγορά  ενώ  διαμαρτύρεται. Το  απειλεί  ο  Σάτυρος ,  αλλά  του  απαντά  με  ειρωνεία. Κι  όταν  πίνει  το  κώνειο  έχει  το  ψυχικό  σθένος  να  κάνει  χιούμορ,  γεγονός  που  επαινεί  και  ο  ιστορικός. Ο  Ξενοφώντας παίρνοντας  αφορμή από  το  κύκνειο  άσμα  του  Θηραμένη  εξυμνεί  το  ψυχικό  του  σθένος  και  τη  δηκτική  του  στάση,  που  δεν  τον  εγκατέλειψε  ούτε  και  στο  θάνατο.

Ο  ιστορικός  χρησιμοποιεί  παρατατικό  χρόνο  στα  ρήματα, γιατί  θέλει  να  δηλώσει  τη  διάρκεια  της  βιαιότητας  των  εντολοδόχων του  Κριτία, την  αντίσταση  του  θύματος  και  τη  συνεχή  αδιαφορία  των  βουλευτών. Επίσης,  στην παράγραφο  56 παρατηρούμε   εναλλαγή  του  πλάγιου  και  του  ευθέος  λόγου, γεγονός  που  προσδίδει  δραματικότητα  στις  εξελίξεις, ενώ  η  ετοιμολογία  και  το  λογοπαίγνιο  του  Θηραμένη  επισημαίνονται  θετικά  από  τον  Ξενοφώντα.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1). Οι  εντολοδόχοι  των  τυράννων  δε  σέβονται  ιερά  και  όσια

2). Ύστατη  καταφυγή  για  τον  αδικημένο  η  επίκληση  του  θεού

3). Ο  φόβος  φιμώνει  την  παρρησία  του  δικαστή  και  δημιουργεί  τετελεσμένα  γεγονότα.

4). Κάθε  φωνή  διαμαρτυρίας  είναι  ενοχλητική  για  την  τυραννία  και  επιφέρει  απειλή.

5). Η  ετοιμότητα  του  πνεύματος  και  το  χιούμορ  δεν  εγκαταλείπουν το  σκεπτόμενο  άνθρωπο  ούτε  την  ώρα  του  θανάτου.

Κουρκουλάκος  Ηλίας

Φιλόλογος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΗΛΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΧ.   ΕΤΟΣ  : 2012-2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ  :   Γ’     ΤΜΗΜΑ  :  1ο

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κουρκουλάκος      Ηλίας  ( Φιλόλογος)

Α). Κείμενο:   « Ο  ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ»  Τ. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ                                                                    Β). Ερωτήσεις

Κοιτάχτε! μπήκε  στη  φωτιά! είπε  ένας  από το  πλήθος.                      1). Ποιές  είναι  οι  αντιδράσεις  του  πλήθους

Γυρίσαμε  τα  μάτια  γρήγορα. Ήταν                                                 και  πώς  υποδηλώνονται μέσα  στο  ποίημα;  (25μον.)

στ’ αλήθεια  αυτός  που  απόστρεψε το πρόσωπο, όταν του               2). Μπορούμε  από τα  στοιχεία  του ποιήματος

μιλήσαμε. Και τώρα καίγεται. Μα δε  φωνάζει  βοήθεια.                     να προσδιορίσουμε  το  ιστορικό   στίγμα της

Διστάζω. Λέω  να  πάω  εκεί. Να  τον αγγίξω με  το  χέρι μου.           εποχής  στην  οποία  αναφέρεται; (25μον.)

Είμαι από τη φύση μου  φτιαγμένος να παραξενεύομαι.                   3). Ο  καιόμενος αυτοπυρπολείται  δημόσια

Ποιός  είναι  τούτος που αναλίσκεται περήφανος;                           μπροστά στο  πλήθος. Θα  μπορούσαμε να

Το  σώμα  του το  ανθρώπινο δεν  τον  πονά;                                        χαρακτηρίσουμε  την  πράξη  του ως  πράξη

Η  χώρα  εδώ  είναι  σκοτεινή. Και  δύσκολη. Φοβάμαι.                     επίδειξης;  ( 20 μον.)

Ξένη  φωτιά  μην  την  ανακατεύεις, μου  είπαν.                                4). ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ : Άγγελος Σικελιανός

Όμως εκείνος   καίγονταν  μονάχος. Καταμόναχος.                              Η  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ  ΤΟΥ  ΑΤΖΕΒΙΣΙΑΝΟ ( ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ

Κι όσο  αφανίζονταν τόσο άστραφτε  το  πρόσωπο.                               ΒΟΥΔΑ). Να  συγκρίνετε τα  δύο ποιήματα ως

Γινόταν  ήλιος.                                                                                             προς  το  θεματικό κέντρο (τη θυσία) ( 30 μον.)

Ανεπίληπτα  επήρε το μαχαίρι

Στην  εποχή  μας  όπως  και  σε  περασμένες  εποχές                       Ο Ατζεβισιάνο, κι ήτανε η ψυχή του

άλλοι  είναι  μέσα  στη  φωτιά κι άλλοι  χειροκροτούνε.                  την ώρα  εκείνη ολάσπρο περιστέρι.

Ο ποιητής  μοιράζεται  στα  δυο.                                                           Κι όπως κυλά από τ’ άδυτα του  αδύτου

των  ουρανών μέσ’  στη νυχτιά εν’ αστέρι,

ή ως πέφτει ανθός μηλιάς σε  πράον  αγέρι

έτσι απ’ τα στήθη επέταξε η πνοή του.

Χαμένοι τέτοιοι θάνατοι δεν πάνε,

γιατί μονάχα  εκείνοι που αγαπάνε

τη ζωή, στη μυστική της, πρώτη αξία,

μπορούνε να θερίσουνε μονάχοι

της ύπαρξής  τους το μεγάλο αστάχυ που γέρνει πια, με  θείαν αταραξία.