Παλιές φωτογραφίες της πόλης μας

ΠΛΑΤΕΙΑ

πλατεία δημοκρατίας

ΑποθήκεςΠαναγόπουλου

ΑποθήκεςΠαναγόπουλου

καπνεργάτριες

καπνεργάτριες

ΠΑΠΑΣΤΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΣΤΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

πλατεία Παναγοπούλου

πλατεία Παναγοπούλου

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΩΝ

Σχετικά με ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Αγρινίου λειτουργεί από τις 7::00μμ έως 10:35 μμ.Το σχολείο μας λειτουργεί με πεντάωρο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η διάρκεια Φοίτησης στο Γυμνάσιο είναι τριετής ενώ στο Λύκειο τεταρτοετής. Για να εγγραφεί ένας μαθητής στο σχολείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Οι μαθητές που φοιτούν επιτυχώς στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης με πανελλαδικές σε ποσοστό 1% επί του αριθμού θέσεων σε κάθε σχολή ΤΕΙ-ΑΕΙ (πλην των στρατιωτικών σχολών) και με λιγότερη εξεταστέα ύλη (70-80%) καθώς και διαφορετικά θέματα. Τα όρια των απουσιών είναι αυξημένα σε σχέση με τα ημερήσια.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση