Τι αναφέρει ο υπουργός Παιδείας για τα πανεπιστημιακά τμήματα στο Αγρίνιο

Ο υπουργός Παιδείας για τα πανεπιστημιακά τμήματα στο Αγρίνιο Δεν έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για τη μεταφορά των Τμημάτων που λειτουργούν στο Αγρίνιο σε άλλη πόλη. Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Κωνσταντίνου Καραγκούνη για το αν αληθεύουν οι πληροφορίες περί μεταφοράς των Τμημάτων στην Πάτρα.
Ο υπουργός Παιδείας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το ΠΔ 97/2013 ορίστηκε η κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και ενός μη λειτουργούντος Τμήματός

του.

Με το ως άνω διάταγμα ορίστηκε ότι τα τρία εναπομείναντα Τμήματα του καταργηθέντος ιδρύματος, δηλαδή το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών , το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων καθώς και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εντάσσονται στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και στην Πολυτεχνική Σχολή αντίστοιχα, με έδρα την Πάτρα, παραμένοντας ωστόσο στην πόλη του Αγρινίου.

Σχετικά με ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Αγρινίου λειτουργεί από τις 7::00μμ έως 10:35 μμ.Το σχολείο μας λειτουργεί με πεντάωρο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η διάρκεια Φοίτησης στο Γυμνάσιο είναι τριετής ενώ στο Λύκειο τεταρτοετής. Για να εγγραφεί ένας μαθητής στο σχολείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Οι μαθητές που φοιτούν επιτυχώς στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης με πανελλαδικές σε ποσοστό 1% επί του αριθμού θέσεων σε κάθε σχολή ΤΕΙ-ΑΕΙ (πλην των στρατιωτικών σχολών) και με λιγότερη εξεταστέα ύλη (70-80%) καθώς και διαφορετικά θέματα. Τα όρια των απουσιών είναι αυξημένα σε σχέση με τα ημερήσια.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση