Νέο Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ (Μάιος 2020)

Οι καλοί συνάδελφοι

δημιούργησαν και παραχωρούν ευγενικά ένα ακόμα επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ. Το διαγώνισμα αφορά το σύνολο της εξεταστέας ύλης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μετά το κλείσιμο των σχολείων, λόγω κορονοϊού, δηλαδή μέχρι και την ενότητα 2.7 «Τοπικά ακρότατα συνάρτησης». Το διαγώνισμα παρέχεται μαζί με τις λύσεις του για ενδεχόμενη αξιοποίησή του από τους συναδέλφους, ως επαναληπτικό διαγώνισμα για διαπραγμάτευση μαζί με τους μαθητές στα πλαίσια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εργασία για το σπίτι, ανάθεση εργασίας μέσω eclass, κλπ. Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε από τους συγγραφείς ή με τον διαχειριστή του blog (gkaravasilis@sch.gr). Επιπλέον, δίνονται δύο σύνδεσμοι με διαδραστικές εφαρμογές Geogebra για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους μαθητές. Τέλος, παρακαλώ οι συνάδελφοι ΠΕ03 που θα ασχοληθούν με το παραπάνω υλικό να συμπληρώσουν ένα μικρό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους παραπάνω εκπαιδευτικούς για την προσφορά τους και να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους που έχουν αντίστοιχη διάθεση, αν το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν μαζί μας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία, ώστε το υλικό τους να διανεμηθεί, σε όλη τη Μαθηματική κοινότητα των περιφερειακών ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς.

Θέματα Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Λύσεις Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Διαδραστική Εφαρμογή του Θέματος Γ

Διαδραστική Εφαρμογή του Θέματος Δ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι υπάρχει χώρος για την αποστολή σχολίων, ο οποίος φαίνεται στο τέλους του άρθρου, αφού πρώτα επιλέξετε τον τίτλο του άρθρου.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση