Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών

Αρχεία για Ιούλιος, 2009

Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου συνεχίζεται

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 3 Ιουλίου 2009

Το τεχνικό δελτίο για τη συνέχιση του έργου Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του για έγκριση και υλοποίηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (2007-2013) του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι επιμορφώσεις θα ξεκινήσουν με την έναρξη του σχολικού έτους. Για τις λεπτομέρειες του νέου έργου και […]

Κατηγορία Επιμόρφωση-Β | Δε βρέθηκαν σχόλια »