Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών

Πολλαπλασιαστές

Συγγραφέας: Γιώργος Μαντζώλας στις 21 Δεκεμβρίου 2010

«ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το ΥπΠΔΒΜΘ, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, έχει μεριμνήσει για την επιμόρφωση, κατ’ αρχάς, ενός εκπαιδευτικού από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα, σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων αυτών στην τάξη,. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα λειτουργήσει μέσα στο σχολείο του ως «πολλαπλασιαστής» των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσει στην εν λόγω επιμόρφωση για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.

Κόμβος επιμόρφωσης Β΄επιπέδου

http://b-epipedo2.cti.gr

Αφήστε μια απάντηση