Άρθρα: Δεκέμβριος, 2013

πατήστε εδώ πηγή  http://en.wikipedia.org

Δεκ 13
15
Κάτω από (Μουσική) από στις 15-12-2013

Για το Virtual Keyboard πατήστε εδώ. πηγή  http://www.bgfl.org

Δεκ 13
15
Κάτω από (Πολυμέσα) από στις 15-12-2013

Πριν να δημιουργηθούν γραφικά οι όποιες καλλιτεχνικές επιγραφές δημιουργούνταν με χρήση χαρακτήρων. Σύμβολα, γράμματα και αριθμοί σε κατάλληλους συνδυασμούς μπορούσαν να αναπαραστήσουν εικόνες. Έχοντας μια εικόνα και το δωρεάν λογισμικό ASCII Generator dotNET μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάλογες επιγραφές. Από το file κάνουμε load την εικόνα και στη συνέχεια με τις ρυθμίσεις Size, Brightness  και Contrast εφαρμόζουμε […]

Δεκ 13
15
Κάτω από (Project) από στις 15-12-2013

Project που έγινε από μαθητές της Β΄λυκείου του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας κατά το σχολικό έτος 2012-13. Για το project πατήστε εδώ. Για την ερευνητική έκθεση πατήστε εδώ.

Project που έγινε από μαθητές της Α΄λυκείου του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας κατά το σχολικό έτος 2012-13. Για το project πατήστε εδώ. Για την ερευνητική έκθεση πατήστε εδώ.

Το project πραγματοποιούν μαθητές του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας της Β΄τάξης. Η ιστοεξερεύνηση βρίσκεται εδώ.