Άρθρα: Δεκέμβριος, 2019

Δεκ 19
03

Το App Inventor είναι ένα ελεύθερο, διαδικτυακό και οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού με το οποίο δημιουργούμε εφαρμογές για συσκευές που χρησιμοποιούν android.

Το διάγραμμα ροής είναι η αναπαράσταση του αλγορίθμου με τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων. Είναι ο πλέον εποπτικός τρόπος παρουσίασης. Σε ένα διάγραμμα ροής μπορούμε, με μια ματιά, να αναγνωρίσουμε τις λογικές δομές που περιλαμβάνει ο αλγόριθμος. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να δημιουργήσουμε διαγράμματα ροής, αρκεί να γράψουμε τον κώδικα σε ψευδογλώσσα και να πατήσουμε το […]