Άρθρα: Ιανουάριος, 2014

Ημερήσια 2001 ΘΕΜΑ 1ο Γ. Δίνονται οι παρακάτω έννοιες:   1. Λογικός τύπος δεδομένων 2. Επιλύσιμο 3. Ακέραιος τύπος δεδομένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ημιδομημένο 7. Πραγματικός τύπος δεδομένων 8. Σταθερά 9. Αδόμητο 10. Καθοριστικότητα 11. Άλυτο 12. Ανοικτό   Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις παραπάνω έννοιες:   α. είναι στοιχεία […]

Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ

Ιαν 14
27
Κάτω από (ΑΕΠΠ θεωρία) από στις 27-01-2014

Τα παρακάτω σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν το σχολικό βιβλίο Κεφάλαιο 1ο_ανάλυση_προβλήματος Κεφάλαιο 2ο_βασικές_έννοιες_αλγορίθμων Κεφάλαιο 3ο_δομές_δεδομένων_και_αλγόριθμοι Κεφάλαιο 6ο_εισαγωγή_στον_προγραμματισμό Κεφάλαιο 7ο_8ο_γλώσσα Κεφάλαιο 9ο_πίνακες Κεφάλαιο 10ο_υποπρογράμματα      

Ιαν 14
27
Κάτω από (ΑΕΠΠ ασκήσεις) από στις 27-01-2014

Σύντομα ασκήσεις για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον