Επισκεφτείτε μας στην νέα ιστοσελίδα του σχολείου:              https://eek.kil.sch.gr/