ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

 Ταχ. Δ/νση:

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τ.Κ. – Πόλη:

61100, Κιλκίς

Πληροφορίες:

E.TEΧΛΙΚΙΔΟΥ

Τηλέφωνο:

2341075340

Τηλεομοιοτυπία:

2341075341

Ιστοσελίδα:

 blogs.sch.gr/ergeidkil/

e-mail:

mail@eek .kil.sch.gr

Θέμα: «Προσφορές για μαθητική ημερήσια εκδρομή»

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν την ημερήσια εκδρομή τους στην Άγιο Νικόλαο Νάουσας, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. Θα θέλαμε να μας δώσετε την προσφορά σας για την μετακίνηση αυτή με αναχώρηση στις 08:30 πμ και επιστροφή στις 16:00.

Ο αριθμός των μαθητών είναι: 34 (Τριάντα τέσσερις)

Οι συνοδοί καθηγητές θα είναι 20 (Είκοσι)

Οι συνοδοί γονείς θα είναι 25 (Είκοσι πέντε)

Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορεία

Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή

 

Η προσφορά σας να αποσταλεί κλειστή και μέχρι την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00 και θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


 

ΕΛΕΝΗ    ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ

Ετικέτες: