Αρχείο για "Μάρτιος, 2015"

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Sima EEEEK Kilkis

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές-τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κιλκίς, ευχαριστούν το Σύλλογο Διδασκόντων και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σερρών, με το οποίο συνεργαζόμαστε και συμμετέχουμε από κοινού για την κατασκευή των Πασχαλινών μας λαμπάδων.

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια και Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ετικέτες:

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ

Οι μαθητές/τριές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν την εκδρομή τους στο Μικράκαμπο, Κιλκλίς την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 . Θα θέλαμε να μας δώσετε την προσφορά σας για την μετακίνηση αυτή με αναχώρηση στις 08:15μ και επιστροφή στις 12:30.

Ο αριθμός των μαθητών είναι: 35 (Τριάντα πέντε). Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί 18 (Δεκαοκτώ).

Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορεία. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. Η προσφορά σας να αποσταλεί κλειστή και μέχρι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 και θα πρέπει να συνοδεύεται από  υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ετικέτες:

Κατασκευή Πασχαλινών Λαμπάδων 2015

lampada_1Η εκπαιδευτικός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς Οργιανέλη Δέσποινα μαζί με τους μαθητές μας δημιουργούν Πασχαλινές Λαμπάδες.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα κεριά τα προμηθευτήκαμε από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»

eikona1

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»

ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση