Στα πλαίσια συμμετοχής του σχολείο μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ αλλά και της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “Cyber Bullying   Ένα Παγκόσμιο φαινόμενο . Ο   ι διαστάσεις του σε Ελλάδα & Ευρώπη “ οι μαθητές και οι μαθήτριες μας συμμετείχαν σε δράσεις προκειμένου να γίνει μετάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων των παραπάνω προγραμμάτων. Με την συγκεκριμένη επίσκεψη δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές μας να αλληλεπιδράσουν , μέσα από τις δράσεις , με τους μαθητές του γυμνασίου Βαπτιστή.

P1030965 P1030963 P1030959 P1030957

Ετικέτες: