Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κιλκίς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τo Διευθυντή κύριο Αλάτζόγλου και το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Καμπάνη Ν. Κιλκίς , για την ευγενική συνδρομή τους στην αγορά σχολικών ημερολογίων.