Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Αποτυπώνω τα υδατικά οικοσυστήματα της Αχαΐας»

Κρήνη Αιγίου φωτο 1

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Αποτυπώνω τα  υδατικά οικοσυστήματα της Αχαΐας»

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ & ΔΠΕ Αχαΐας, διοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά Τοπικό Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα:

«Αποτυπώνω τα υδατικά οικοσυστήματα του τόπου μου»

Στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές τα υδατικά οικοσυστήματα της περιοχής τους,
 • να αντιληφθούν την σημασία των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού που διαμορφώνονται από ποτάμια, χείμαρρους, έλη, λίμνες
 • να ανακαλύψουν πόσο σημαντική είναι η προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων, αλλά και η εξοικονόμηση της χρήσης του νερού.
 • να ευαισθητοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση συμβολή των υδατικών οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη ευημερία αλλά και γενικότερα στην αειφορική ανάπτυξη του τόπου τους.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων της Αχαΐας να :

 • ανακαλύψουν τα υδατικά οικοσυστήματα γλυκού νερού του τόπου τους
 • αποτυπώσουν τα υδατικά οικοσυστήματα της Αχαΐας με φωτογραφίες
 • γράψουν τίτλο, λεζάντα και σύντομες πληροφορίες για το υδατικό οικοσύστημα στο συνοδευτικό έγγραφο κάθε φωτογραφίας
 • ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους και τα συνοδευτικά έγγραφα μέχρι τις 25 Απριλίου 2024 σε drive η διεύθυνση του οποίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες αργότερα.

Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα αποτελέσει μια σημαντική εκπαιδευτική συλλογή φωτογραφιών για τα υδατικά οικοσυστήματα, η οποία θα αξιοποιηθεί από τους διοργανωτές:

 • αρχικά μέσω Ψηφιακής Έκθεσης εικονικής πραγματικότητας που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ & ΔΔΕ Αχαΐας και του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών
 • στη συνέχεια μέσω Έκθεσης Φωτογραφίας που θα υλοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.

Η Επιτροπή διοργάνωσης του Διαγωνισμού αποτελείται από τους:

Πρόεδρο: Ιωάννη Ηλιόπουλο, Καθηγητή ΠΠ, Διευθυντή ΜΕΤ ΠΠ

Μέλη:      Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ

Ελένη Ζαγγανά, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΠ, Υδρογεωλόγο, Πρόεδρο της Επιτροπής Υδρογεωλογίας, της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΔΔΕ Αχαΐας.

Ελένη Αντωνακοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΔΠΕ Αχαΐας,

Παναγιώτη Αναστασόπουλο, Υγιειονολόγο, MSc Δημόσιας Υγείας, Περιφέρεια Δ.Ε.

Χρυσάνθη Βανταράκη, Εικαστικό, Εκπαιδευτικό ΔΔΕ Αχαΐας,  Πρόεδρο Ένωσης Εικαστικών Πάτρας.

Προδιαγραφές Φωτογραφιών

 • Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν υδατικά οικοσυστήματα της Αχαΐας. Ως υδατικά οικοσυστήματα γλυκού νερού θεωρούνται: τα ποτάμια, οι παραπόταμοι, τα ρέματα, οι πηγές, οι καταρράκτες, οι ξεροπόταμοι, τα ρυάκια, οι καταβόθρες, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι τεχνητές λίμνες, τα έλη και οι βάλτοι. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
 • Η λήψη των φωτογραφιών μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε ψηφιακή ή αναλογική φωτογραφική μηχανή ή κινητό ή τάμπλετ.
 • Οι φωτογραφίες δύνανται να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και ο προσανατολισμός τους οριζόντιος ή κατακόρυφος.
 • Η ανάλυση των φωτογραφιών πρέπει να είναι 1200×1800 ή υψηλότερη.
 • Η αναλογία διαστάσεων πλευρών είναι ελεύθερη.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες των Περιβαλλοντικών ομάδων (ατομικά ή ομαδικά ) Η ομάδα μπορεί να αποτελείται από 2-3 μαθητές/τριες. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων με τις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ένα σχολείο. Κάθε μαθητής/τρια ή ομάδα μαθητών/τριών μπορεί να λάβει μέρος με 1-3 φωτογραφίες.
 2. Οι συμμετοχές και τα βραβεία χωρίζονται σε τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες μαθητών/τριών ή ομάδων μαθητών/τριών:

α) μικρών τάξεων Δημοτικού (Α΄, Β΄, Γ΄)

β) μεγάλων τάξεων Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

γ) Γυμνασίου

δ) Λυκείου / ΕΠΑΛ

 1. Κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συνοδεύεται από το συνοδευτικό έγγραφο πλήρως και σωστά συμπληρωμένο (στο οποίο αναφέρονται ο τίτλος, η λεζάντα με τις πληροφορίες για το υδατικό οικοσύστημα η ακριβής τοποθεσία λήψεως, το σχολείο, κ.ά).Το συνοδευτικό έγγραφο επισυνάπτεται.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών /-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή το σχολείο.
 4. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από επιτροπή που θα αποφασίσει τον νικητή κάθε κατηγορίας.
 5. Τα στοιχεία των νικητών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στον τύπο. Τα σχολεία θα ενημερωθούν με έγγραφο από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής.
 6. Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν ηλεκτρονικά όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες.
 7. Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα έργα που θα υποβληθούν.
 8. Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και θα εξασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
 9. Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τους μαθητές/τριές τους στο διαγωνισμό παρακαλούμε να το δηλώσουν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2024, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής https://forms.gle/Yutr6uXXYccfSeRh7.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τηλεφωνικά ή αποστέλλοντας e-mail.

;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση