Δημοσιευμένο στην κατηγορία Β΄ Γυμνασίου 2020-21, Γυμνάσιο 2020-21

Κεφάλαιο 1- Ψηφιακός κόσμος

Υποστηρικτικό βίντεο για τα Δεδομένα και τη Δυαδική Κωδικοποίηση

https://video.link/w/NB6jb