Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Δημοτικό

Δραστηριότητες από το Photodentro

Ποντίκι, ο εξολοθρευτής (Α, Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2605?locale=el

 

TILETAP (Α, Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5624?locale=el

 

Πόσα ζωάκια είναι;

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3128?locale=el

 

Βρες τις λέξεις

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5512

 

Μοτίβα (Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6200?locale=el

 

Αριθμοπάζλ (Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3442?locale=el

 

Βρες μια λέξη (Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2457?locale=el

 

Βρες 2 λέξεις (Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2420?locale=el

 

Τοποθετώ τα σχήματα (Α, Β)
Ανακαλύπτω σχήματα μέσα στην εικόνα (Α, Β)

 

Χτίζω σπιτάκια (Α, Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4748?locale=el

 

Συνθέτω εικόνες (Α, Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2421?locale=el

Treasure Blocky (Β)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11293?locale=el

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Δημοτικό, Επιπλέον υλικό

Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες Δημοτικού 

  • Προτάσεις για υλικό, πλατφόρμες, ιστοσελίδες κι εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

https://www.commonsense.org/education/

 

  • Υλικό από το photodentro

Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες Δημοτικού

 

  • Hello Ruby

https://www.helloruby.com/

 

  • BBC

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zs7s4wx

 

  • Δραστηριότητες

https://leftbraincraftbrain.com/

 

teachinglondoncomputing

 

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Γ-Δ, Δημοτικό

Αναπαραστάση εικόνων στον υπολογιστή

Διαδραστική εφαρμογή που υποστηρίζει μικρο-δραστηριότητες σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης ψηφιογραφικών εικόνων στον υπολογιστή.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5085?locale=el