Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

«Νίκησε τον Ιό»

 

Ένα διασκεδαστικό, επιμορφωτικό παιχνίδι που μπορείτε να εκτυπώσετε ή να το ανοίξετε σε tablet και να παίξετε!Λήψη αρχείου

Το παιχνίδι, μαζί με ειδικό φυλλάδιο για γονείς (με περαιτέρω προτάσεις για χρήσιμες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας όσο μένετε σπίτι) βρίσκεται αναρτημένο σε 11 γλώσσες στον ιστοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://www.coe.int/en/web/education/new-tools (αναζητείστε τον τίτλο «INFO SHEET FOR PARENTS»).

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αποθήκευση και Διαμοιρασμός αρχείου στο Google Drive

Οι οδηγίες αφορούν την αποθήκευση ενός αρχείου μας στο Google Drive και τις δυνατότητες διαμοιρασμού του

 Λήψη αρχείου

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

ΤΠΕ για μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες!

 

  • Ζωγραφίζω «έξυπνα»

https://www.autodraw.com/

https://quickdraw.withgoogle.com/

 

  • Μετατρέπω μια φωτογραφία μου σε πίνακα ζωγραφικής

https://www.instapainting.com/assets

 

  • Φτιάχνω σύννεφα λέξεων

https://wordart.com/

 

  • Φτιάχνω ευχετήριες κάρτες

https://iwishyouto.com/

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασφαλής εκπαίδευση εξ αποστάσεωςΛήψη αρχείου

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

Συμβουλές χρήσης του διαδικτύουΛήψη αρχείου