Δημοσιευμένο στην κατηγορία Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αποθήκευση και Διαμοιρασμός αρχείου στο Google Drive

Οι οδηγίες αφορούν την αποθήκευση ενός αρχείου μας στο Google Drive και τις δυνατότητες διαμοιρασμού του

 Λήψη αρχείου

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασφαλής εκπαίδευση εξ αποστάσεωςΛήψη αρχείου